Terug naar overzicht

Pabo’s veren op: minder uitval en meer eerstejaars

pabo-basisschoolklas-1920Het gaat beter met de hbo-opleidingen tot leraar in het basisonderwijs. Minder studenten haken af en de opleidingen trekken ook weer iets meer studenten, blijkt uit een rondgang.

Sinds vorig studiejaar kom je niet meer zomaar op de pabo. De instroomeisen zijn strenger geworden. Aankomende juffen en meesters moeten eventuele gaten in hun kennis en vaardigheden dichten voor ze van start mogen. Dat zou voor betere eerstejaars studenten zorgen, die minder snel het bijltje erbij neergooien.

En jawel, het is gelukt. Er haken minder eerstejaars af. Ze hebben ook minder herkansingen nodig voor de reken- en taaltoetsen die de opleidingen in het eerste jaar afnemen. Precieze cijfers komen nog, maar de opleidingen klinken opgetogen.

Schrik
Ook trekken de pabo’s dit studiejaar meer studenten. Door het verdwijnen van de basisbeurs trok het hbo vorig jaar toch al weinig studenten, maar de nieuwe eisen voor pabo-studenten maakten het bij die opleidingen nog erger: er kwamen 1.800 eerstejaars minder (nog maar 3.900 eerstejaars) en tot minister Bussemakers schrik bleven vooral allochtonen weg. Nu veren de opleidingen weer een beetje op, blijkt uit de eerste geluiden.

Neem de hogeschool Stenden. Daar staakte in voorgaande jaren bijna de helft van alle pabo-eerstejaars de studie. Nu is dat minder dan 30 procent, zei een trotse bestuursvoorzitter Leendert Klaassen in zijn toespraak bij de opening van het nieuwe studiejaar. De nieuwe pabo-studenten zijn beter voorbereid en meer gemotiveerd. En de eerste tellingen van nieuwe studenten zien er ook goed uit: twintig procent meer dan vorig jaar.

Cognitief sterker
Ook bij de Hogeschool Rotterdam gaat het beter. De uitval schommelde daar de afgelopen jaren rond de 40 procent, maar die is gedaald naar 30 procent. Interessanter nog is de reden waarom studenten afhaken. Soms hadden ze gewoon een verkeerde studiekeuze gemaakt of speelden persoonlijke omstandigheden een rol, zeggen ze zelf, maar afgelopen jaar vond bijna niemand de opleiding te moeilijk: slechts 5 procent, tegen 30 procent in voorgaande jaren. “Hieruit kunnen we concluderen dat we te maken hebben met een cognitief sterkere groep”, aldus de opleiding.

De basisscholen krijgen de komende jaren waarschijnlijk te kampen met een lerarentekort. Daarom komt het slecht uit dat de strenge eisen en het nieuwe leenstelsel voor een fikse daling van het aantal pabo-studenten zorgden, vonden verschillende partijen in de Tweede Kamer.

Onrust
Minister Bussemaker suste de onrust daarover: als de huidige studenten minder vaak uitvallen, is er weinig aan de hand. Veel minder eerstejaars studenten wil niet meteen zeggen dat er ook veel minder juffen en meesters afstuderen.

Ze rekende te optimistisch, bleek bij nadere beschouwing. Maar één ding klopt wel: de nieuwe pabo-studenten haken minder vaak af en lijken van een hoger niveau dan hun voorgangers. Ook andere hogescholen waaronder Avans en Inholland melden die tendens.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?