Terug naar overzicht

‘Surveillant heeft de pik op mij’

Illustratie: Anna van DoorenTijdens een tentamen worden meerdere briefjes aangetroffen in een woordenboek van een student Commerciële Economie. “Fraude”, volgens de examencommissie. De student vecht de beslissing aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). “De surveillant heeft de pik op mij”, betoogt de student.

Het tentamen is net begonnen als de student briefjes vindt in haar woordenboek. In een schrikreactie probeert ze de briefjes weg te moffelen en licht ze de surveillant in. “Ik snap dat dat niet de bedoeling is”, doelt ze op de gevonden briefjes. De papiertjes worden volgens haar ingenomen door de surveillant en ze begint met haar tentamen.

Tweede controle ‘verzonnen’
Maar de examencommissie komt met een ander verhaal. “De surveillant heeft het woordenboek na de melding voor een tweede keer gecontroleerd.” Naast losse briefjes, treft zij ook een vastgeplakt briefje aan. “Dat is gelogen! Die tweede controle heeft nooit plaats gevonden!” verweert de student. “De verklaring van de surveillant staat haaks op die van jou”, merkt de voorzitter van het COBEX op.

Van geen kwaad bewust
“Er is daarna niets naar mij gecommuniceerd”, aldus de student, “ik was me van geen kwaad bewust.” Toch denkt ze te weten waarom de surveillant en examencommissie een andere verklaring hebben: “Tijdens het voorafgaande tentamen had ik mijn telefoon op mijn schoot om nog iets te controleren. Daar werd wat van gezegd en toen heb ik stennis geschopt. De surveillant heeft de pik op mij.” De examencommissie wijst de student op het feit dat het voorgaande geval officieel ook fraude is, al gaat ze daar niet dieper op in tijdens de zitting.

De examencommissie ziet geen reden om het verhaal van de surveillant in twijfel te trekken en blijft bij haar standpunt.

De zaak is door het COBEX ongegrond verklaard. De student mag niet meedoen aan de eerstvolgende herkansing.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?