Terug naar overzicht

Studenten grijpen alles aan om alsnog te starten met Avansopleiding

OnderwijsboulevardCollegezaallesdocentstudent-1920260 Avansstudenten hebben de afgelopen weken een beroep gedaan op de toelatingscommissie van Avans. Om zeer uiteenlopende redenen konden zij niet starten met hun opleiding. “Ik heb al mijn cijfers gehaald en ben geen wanbetaler, het kan niet zijn dat ik 6.000 euro collegegeld heb weggegooid.”

Vier studenten International Business and Management Studies in Breda hebben nog geen toegang tot Blackboard, colleges en alle andere zaken die nodig zijn om te studeren bij Avans. Van alle vier heeft de toelatingscommissie het verzoek om alsnog te starten met de opleiding geweigerd.

‘Reken voor mijn part 50 euro administratiekosten, maar zorg dat ik door kan met mijn studie’

“Natuurlijk ik heb een fout gemaakt”, zegt vierdejaarsstudent Jorn Rommens. “De herinneringsmails om in te schrijven gingen naar een e-mail adres dat ik niet meer gebruik. Dat had ik moeten wijzigen. Maar waar is de menselijke maat in deze? Ik zou nu afstuderen. Ik heb al mijn cijfers gehaald en ben geen wanbetaler, het kan niet zijn dat ik hierom 6.000 euro heb weggegooid. Reken voor mijn part 50 euro administratiekosten maar zorg dat ik door kan met mijn studie.”

‘Vanaf juni tot en met september sturen we zes mails, twee sms-berichten en nemen we telefonisch contact op’

“We hebben bij Avans een strak beleid. Je moet je op tijd inschrijven. Die regels hebben we omdat voorheen elke academie anders om ging met late inschrijvers. Eenduidig beleid is belangrijk om rechtsongelijkheid tussen te voorkomen. Ik begrijp dat het voor de betrokken studenten een vervelende situatie kan opleveren. Daarom steken we er veel moeite in om studenten uitgebreid te wijzen op de noodzaak om je tijdig opnieuw in te schrijven en je collegegeld te betalen. Vanaf juni tot en met september sturen we zes mails, twee sms-berichten en nemen we telefonisch contact op”, zegt Robert van Enschot, voorzitter van de toelatingscommissie. De afgelopen week heeft de commissie 260 verzoeken behandeld. Daarvan zijn er 110 goedgekeurd.

‘Ik heb wel een betaling gedaan via Studielink’

Ook eerstejaarsstudent Tom van Maldegem baalt goed van de situatie. “Vorig jaar studeerde ik Fysiotherapie bij Avans. In juli heb ik besloten over te stappen naar IBMS. Op 26 augustus heb ik mijn assessment gedaan en op 1 september heb ik mij ingeschreven. Ik moest alleen nog mijn bankgegevens doorgeven, maar ik dacht dat ik daar nog tijd voor had omdat het toch pas aan het einde van de maand wordt afgeschreven. De toelatingscommissie heeft mijn verzoek inmiddels afgewezen maar op 9 september heb ik wel een onomkeerbare betaling gedaan via Studielink.”

‘Studenten moeten zich hbo-waardig gedragen’

“We kijken of er een bijzondere omstandigheid is waardoor de inschrijving niet goed is verlopen. Dan kun je denken aan een sterfgeval, ziekte of mantelzorg. Maar we spreken studenten ook aan op de eigen verantwoordelijkheid. Studenten moeten zich hbo-waardig gedragen. Daar hoort óók bij dat ze zelf het juiste mailadres en goede telefoonnummer doorgeven”, zegt Van Enschot.

‘Ik loop zo een studieachterstand op’

Vierdejaarsstudent Raymond van der Heiden heeft nooit problemen gehad met Studielink, tot hij zich dit jaar probeerde te herinschrijven. “Mijn studentnummer was niet gekoppeld aan de juiste bankrekening. Nadat alle problemen verholpen waren, kreeg ik van Studielink bericht dat ik geen verdere handelingen hoefde te ondernemen. Maar op 5 september bleek dat ik niet was ingeschreven. De toelatingscommissie heeft mijn verzoek afgewezen. Ik kan nu helemaal niks en volgende week moet je je al weer inschrijven voor tentamens. Ik loop zo een studieachterstand op.”

‘Mijn cijferlijst is niet voldoende voor de toelatingscommissie’

Daan Mostert had zich het begin van zijn studie anders voorgesteld. Hij heeft de afgelopen negen jaar in Frankrijk gewoond en daar de middelbare opleiding gedaan. “Ik weet al sinds januari dat ik bij Avans in Breda wil studeren. Alles was ook geregeld, alleen de hogeschool wil mijn Franse diploma zien. Dat kan niet, die wordt pas in oktober uitgereikt. Ik heb daarom mijn cijferlijst doorgestuurd, maar dat is niet voldoende voor de toelatingscommissie. Daarom heb ik op verzoek van Avans mijn Franse school een getekende verklaring laten opstellen dat ik echt geslaagd ben.”
“Avans moet het diploma van een buitenlandse vooropleiding laten toetsen op echtheid, anders ben je wettelijk niet toelaatbaar. Dat zijn de regels die we hanteren”, zegt Van Enschot. Zowel voor Nederlandse als buitenlandse studenten is er een vastgestelde procedure als de diploma’s nog niet uitgegeven zijn. “Ik ga niet in op individuele gevallen, maar we moeten wel over volledige informatie beschikken.”

De vier IBMS-studenten gaan, net zoals zeker zestig andere afgewezen studenten, een verzoek indienen bij de geschillenadviescommisie van Avans. Die beoordeelt op basis van nieuw bewijsmateriaal of de student alsnog toegelaten moet worden tot de opleiding. Ook toetst de geschillenadvies of de toelatingscommissie juist gehandeld heeft.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?