Terug naar overzicht

Studenten hoeven niets meer te betalen voor selectie

portretfoto-bussemaker-1920Opleidingen die aan de poort selecteren mogen hun studenten volgend jaar geen eigen bijdrage in de kosten meer vragen. De studiekeuze moet niet langer worden beïnvloed door financiële drempels, vindt minister Bussemaker.

Onder meer hotelscholen, kunstacademies, medische opleidingen en university colleges kunnen aspirant-studenten nu een eigen bijdrage laten betalen voor de selectieprocedure die ze doorlopen: gemiddeld tussen de 30 en 80 euro, met uitschieters tot 150 en 225 euro voor een meerdaagse selectie.

Deze zomer werd duidelijk dat minister Bussemaker de bijdrage tot hooguit 100 euro wilde beperken. Bij andere opleidingen zou de selectie gratis worden.

Gratis
Vandaag, bij de opening van het nieuwe studiejaar, gaat de minister een stapje verder en kondigt ze aan dat alle selectieprocedures gratis worden: “Ik wil voorkomen dat onnodige financiële belemmeringen de studiekeuze beïnvloeden, waardoor getalenteerde kandidaten niet aan een opleiding beginnen. Daarom sta ik niet langer toe dat selecterende opleidingen een eigen bijdrage vragen van kandidaten.”

Een aantal instellingen zal worden gecompenseerd voor de kosten die ze maken, maar welke dat precies zijn is nog niet bekend.

Overigens maant Bussemaker de universiteiten en hogescholen om het hoger onderwijs toegankelijk te houden en terughoudend te zijn met selectie aan de poort: “Selectie mag nooit groepen benadelen of kansengelijkheid ondermijnen. Alle studenten die een selecterende opleiding willen gaan volgen, moeten zich onbelemmerd en zelfverzekerd voelen zich hiervoor aan te melden.”

Meer kansen
De minister kondigt vandaag nog twee maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat kinderen van laagopgeleide ouders meer kansen krijgen in het onderwijs. Vooral de hoge uitval van eerste-generatiestudenten in het hbo baart haar zorgen. Daarom investeert ze 7,5 miljoen euro in betere overgangen tussen het mbo en het hbo.

De helft van dit budget gaat naar studenten in mbo en hbo die samen plannen gaan maken. “Ik verwacht innovatieve, creatieve ideeën waardoor we de stap tussen mbo en hbo kunnen verkleinen.” De andere helft is voor gezamenlijke plannen van de instellingen.

Ten slotte stelt Bussemaker tien Comeniusbeurzen van elk 50.000 euro beschikbaar voor docenten in het hoger onderwijs. Zij moeten plannen indienen voor onderwijs waarin meer rekening wordt gehouden met verschillende talenten, leerstijlen en achtergronden van studenten en waarin alle studenten het gevoel hebben dat ze erbij horen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?