Terug naar overzicht

Studentenvakbond wil meer mbo’ers naar hbo

studentstudiecollegeles2-1920Hoe krijgen we mbo’ers weer naar het hbo? De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept op tot actie om de tweedeling in het onderwijs te bestrijden, anders gaat er veel talent verloren.

De notitie van de LSVb kon nauwelijks beter getimed zijn. Dinsdag kondigde minister Bussemaker maatregelen aan om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Zij trekt onder meer 7,5 miljoen euro uit om de overgang van mbo naar hbo te versoepelen.

Overstap valt niet mee

Die overstap valt inderdaad niet mee, schrijft de LSVb. Het percentage mbo’ers dat gaat doorstuderen is de afgelopen tien jaar met een kwart afgenomen. Vooral niet-westerse allochtone jongens wagen de sprong naar het hbo minder vaak.

Geld speelt daarbij een rol: één op de drie mbo’ers zegt om financiële redenen niet door te stromen. Maar ook de strengere toelatingseisen bij de pabo’s wegen mee. Bovendien krijgen mbo’ers sinds 2015 niet altijd meer toegang tot de opleiding van hun keuze.

Speciale programma’s
De LSVb doet in de notitie enkele aanbevelingen. Extra geld is noodzakelijk, maar niet de enige oplossing. Onderwijsinstellingen zouden bijvoorbeeld speciale introductieprogramma’s kunnen aanbieden om eerste-generatiestudenten alvast bekend te maken met studeren.

Betrek ook studentenverenigingen en medezeggenschapsorganisaties bij zulk beleid, oppert de studentenvakbond. En experimenteer eens met lager collegegeld voor bepaalde groepen studenten.

Hogescholen en mbo-instellingen zoeken zelf ook naar oplossingen. De Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld werkt samen met het mbo om de doorstroom zo soepel mogelijk te maken, bijvoorbeeld door schakelprogramma’s aan te bieden. Collegevoorzitter Ron Bormans zegt zich voorlopig te concentreren op de pabo en de economische opleidingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?