Terug naar overzicht

Tweede Kamer vreest te hoge drempels voor nieuwe onderwijsaanbieders

illustratie: Julika RunowMinister Bussemaker blijft erbij: een nieuwe aanbieder in het hoger onderwijs kan een opleiding pas laten erkennen als een hele lichting studenten er een diploma heeft behaald. De Tweede Kamer vindt dat maar raar.

Dit voorjaar beet het ministerie van Onderwijs in het stof. De Raad van State stelde de detacheerder en financieel opleider Welten uit het Brabantse Vessem in het gelijk. Die wilde een nieuwe deeltijdopleiding starten en diende een aanvraag in bij onderwijskeurmeester NVAO.

Maar die nam zijn aanvraag niet in behandeling. Omdat Welten nog geen enkele geaccrediteerde opleiding heeft, zou de kwaliteit pas beoordeeld kunnen worden als er eerst vier jaar lang onderwijs was gegeven en de eerste studenten waren afgestudeerd.

Rechtszaak
Welten spande een rechtszaak aan en won zijn pleit bij de Raad van State. Nergens in de wet staat dat een opleiding eerst een volledige ‘cyclus’ moet hebben doorlopen voor er nagedacht kan worden over accreditatie, aldus de rechters.

Minister Bussemaker liet er geen gras over groeien en maakte twee dagen later bekend dat de zogenoemde ‘volkomen cyclus-eis’ al jaren gold en dat ze een fout in de wet zou repareren. “Over de kwaliteit van erkende hoger onderwijsinstellingen mag geen enkele twijfel bestaan’, schreef ze gisteren in antwoord op vragen die Kamerleden haar vorige week hadden gesteld.

Het CDA wilde weten of er geen onnodig hoge drempels werden opgeworpen voor nieuwe aanbieders. Was een onderzoek door de Onderwijsinspectie niet voldoende? Vooral private aanbieders zouden er door op achterstand worden gezet, meenden VVD en PVV. En zou het de vernieuwing van het onderwijsaanbod niet frustreren, vroeg D66 aan de minister.

Logisch
Maar die liet zich zoals gewoonlijk niet van de wijs brengen. Ze vindt het “niet meer dan logisch” dat nieuwe aanbieders eerst laten zien dat ze goed onderwijs aanbieden voordat ze erkend worden. Is dat eenmaal gebeurd en hebben ze vertrouwen verdiend, dan kunnen ze hun nieuwe opleidingen aan de gewone “papieren” toets van de NVAO onderwerpen.

Een te hoge drempel is het volgens haar ook niet: de afgelopen jaren zouden veertien nieuwe aanbieders tot het bestel zijn toegetreden.

Of de Kamer daar genoegen mee neemt, moet volgende week blijken. Dan wordt het debat in tweede termijn vervolgd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?