Terug naar overzicht

AMR: Waarom krijgt nieuw bestuurslid Onderwijs in portefeuille?

jacomine-ravensbergen-1920Het is de studentgeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) opgevallen dat nieuwe bestuurders bij Avans meteen Onderwijs in hun portefeuille krijgen. Tijd voor wat vragen aan het College van Bestuur.

De AMR was betrokken bij de selectie van de nieuwe Avansbestuurder Jacomine Ravensbergen en heeft op dat punt geen aanmerkingen, toch vragen sommige studentleden zich af waarom zij meteen Onderwijs in haar portefeuille krijgt.

Werkervaring

“Dat is heel simpel”, zegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp, “gezien haar werkervaring bij de Hogeschool van Amsterdam heeft zij daar inhoudelijk meer verstand van dan Diederik en ik
hadden toen wij begonnen bij Avans. Jacomine heeft meegeschreven aan curricula en plannen voor kwaliteitszorg in het onderwijs.”

‘We zijn alle drie betrokken bij het onderwijs’

Rüpp wijst er bovendien op dat dit niet betekent dat Ravensbergen alle academies onder zich krijgt. “De andere leden van het College van Bestuur hebben ook academies in hun portefeuille. We zijn alle drie betrokken bij het onderwijs.”

Kwaliteit in Beweging
Naast de benoeming van het nieuwe bestuurslid en een toelichting op de Regionale Associate degree Colleges sprak de AMR ook over het stuk Kwaliteit in Beweging. Dat is een document waarin de kwaliteitscultuur van Avans wordt beschreven. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de Nationale Studenten Enquête en hoe de hogeschool daarmee omgaat maar ook de evaluaties die studenten na elke lesblok invullen.

‘Docenten worden elk blok geëvalueerd, maar directies komen maar eens in de twee jaar aan bod’

De medezeggenschapsraad besloot niet in te stemmen met het stuk omdat ze in de het document de evaluatie van het functioneren van College en directies te weinig aan bod vinden komen. Of zoals een van de docentleden het verwoorde: “Docenten worden elk blok geëvalueerd, maar directies komen maar eens in de twee jaar aan bod bij een landelijk werkgeversonderzoek. Dat mag vaker en anders.”

Rüpp gaf tijdens de bijeenkomst al aan open te staan voor andere manieren van evalueren.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?