Terug naar overzicht

ChristenUnie wil andere naam voor pabo

segers-christenunie-1920Wat als je als oudere brandweerman niet meer zo goed de ladder op komt? Dan past het onderwijs misschien beter bij je, zegt de ChristenUnie. Het idee staat in een plan van de partij om meer mannen voor de klas te krijgen.

De scheve verhouding tussen juffen en meesters is de ChristenUnie een doorn in het oog. Maar liefst 87 procent van de leerlingen op de basisschool krijgt momenteel les van een vrouw. En minder dan een derde van de mannen zou zijn opleiding afmaken. Daarom lanceerde de partij deze week een plan om de balans weer recht te trekken.

Stagevergoeding
Daarin staan verschillende voorstellen om meer meesters te werven en vast te houden. De overheid zou het beroep aantrekkelijker moeten maken, onder meer door het salaris te verhogen en door studenten vanaf hun tweede jaar stagevergoedingen aan te bieden.

En kan de overheid niet eens kijken naar de mogelijkheid om de pabo te doorlopen zonder de verplichte kleuterstage, vraagt de ChristenUnie zich af. Veel mannen hebben nu eenmaal weinig affiniteit met het lesgeven aan kleuters. Om die reden besloot bijvoorbeeld Fontys Hogescholen om de stage in de kleuterklas later in het eerste jaar te plannen.

Kansberoep
Ook herhaalt de ChristenUnie de oproep aan de regering om het vak van onderwijzer op te nemen in de ‘kansberoepenlijst’ van uitkeringsinstantie UWV. Daarin staan beroepen waarnaar de komende jaren veel vraag is. Minister Asscher van Sociale Zaken zag hier eerder niets in: hij wees op de 7.800 onderwijzers die vorig jaar nog met een werkloosheidsuitkering thuis zaten.

Daarnaast ziet de ChristenUnie mogelijkheden in omscholingsprogramma’s. Oudere mannen bij politie, brandweer of Defensie die moeite krijgen met zware lichamelijke inspanningen, zouden kunnen worden omgeschoold tot leraar. Vooral als deze ‘hij-instromers’ al enige ervaring hebben met het opleiden en begeleiden van jongeren. Over de financiering zegt het plan niets.

Negatief imago
En als deze verbeteringen tot een cultuurverandering hebben geleid, dan wordt het tijd voor een nieuwe naam: ‘Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs’ voldoet volgens de ChristenUnie niet meer. “We willen leraren opleiden en geen academische pedagogen”, staat in het plan. Bovendien zou de pabo een negatief imago hebben en kan de naam daarom dus beter afgeschaft worden.

Overigens trok de pabo de laatste jaren weer ietsje meer mannelijke studenten: hun aandeel groeide van ruim 16 procent in 2010 naar 20 procent in 2015.

De voorstellen van de ChristenUnie zullen eind dit jaar besproken worden in de Tweede Kamer.

Punt. Of had jij nog wat?

Bart Mutsaers

Ai, de auteur maakt weer een klassieke fout. Er zouden meer mannelijke studenten naar de PABO zijn gekomen. Als argument wordt gegeven dat hun aandeel in procenten is gestegen. Maar dat aandeel kan ook stijgen als de hele PABO populatie is gedaald!

2016-10-19 09:32:32

Meer lezen?