Terug naar overzicht

Clinton en Trump over de torenhoge Amerikaanse studieschulden

illustratie: DonkeyHotey/ Flickr
Presidentskandidaat Hillary Clinton wil de torenhoge studieschulden in de Verenigde Staten aanpakken. Haar tegenstander Donald Trump is daar veel minder mee begaan, maar ook hij komt de kiezer nu wat tegemoet.

Volgende maand kiezen de Verenigde Staten hun nieuwe president. De verschillen tussen de Republikeinen en Democraten zijn enorm en dat geldt ook voor hun opvattingen over studiefinanciering. Het is een belangrijk onderwerp, vooral voor jongere kiezers. In totaal staat er in de VS momenteel voor 1.300 miljard dollar aan studieschulden open.

Betaalbaar
Clinton stelde deze zomer een plan op om het hoger onderwijs voor jongeren betaalbaarder te maken: het zogenoemde New College Compact. De komende tien jaar wil zij hiervoor 350 miljard dollar uittrekken. Dat bedrag moet worden opgebracht door hoge inkomens zwaarder te belasten.

Ze wil de hoge studieschulden onder meer aanpakken door jongeren uit armere gezinnen collegegeldvrij te laten studeren bij publiek gefinancierde universiteiten. Andere studenten wil ze tegemoetkomen door meer geld beschikbaar te stellen voor studiefondsen en -beurzen.

Daarnaast wil ze de rente op studieschulden verlagen. Die is nu zo hoog dat de Amerikaanse overheid er flink op verdient. En het terugbetalen moet volgens Clinton sowieso inkomensafhankelijk zijn: nooit meer dan 10 procent van het inkomen.

Overhevelen
Trump liet zich minder duidelijk uit over dit onderwerp. Maar uit een interview met zijn politiek adviseur Sam Clovis viel af te leiden dat de Republikeinen studeren in elk geval niet goedkoper willen maken.

Onder leiding van de huidige president Barack Obama worden er in de VS alleen nog studieleningen verstrekt door de overheid. De Republikeinen willen dat ongedaan maken en de leningen weer deels overhevelen naar commerciële banken.

Bovendien vinden ze het niet vanzelfsprekend dat studenten ook mogen lenen als ze een studie kiezen met weinig kansen op betaald werk. Een universiteit die voor de keuze staat of een student een lening mag krijgen, moet meewegen of deze zijn schuld later kan aflossen.

Dat een student aan een prestigieuze universiteit als Harvard een lening krijgt, vindt hij logisch: die komt later heus wel aan de bak. Maar voor afgestudeerden van andere universiteiten zou die kans veel kleiner zijn en is een lening riskanter.

Paaien
Vorige week donderdag kwam Trump in Ohio met een onverwacht voorstel, mogelijk in een poging om de miljoenen Amerikanen te paaien die worstelen met hun hoge studieschuld. Als hij president wordt, hoeven afgestudeerden maandelijks maar hooguit 12,5 procent van hun inkomen te besteden aan de aflossing van hun studieschuld. Wie altijd netjes heeft afbetaald, krijgt zijn schuld na vijftien jaar kwijtgescholden, beloofde Trump. Hoe hij dit plan gaat financieren, maakte hij niet duidelijk.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?