Terug naar overzicht

Jongerenorganisaties maken zich zorgen om toegankelijkheid onderwijs

illustratie: Janine JansenHoe ziet de toekomst van het onderwijs eruit? Drieëntwintig jongerenorganisaties maken zich grote zorgen en slaan de handen ineen. Samen roepen ze de politiek op het onderwijs betaalbaar en toegankelijk te houden.

Van scholier tot promovendus, van jonge VVD’er tot SP’er: drieëntwintig organisaties verenigen zich tijdelijk in een ‘jongerencoalitie’. In een vandaag getekend manifest roepen ze de politiek op de belangen van jongeren beter te verdedigen: “De kosten van onderwijs en huisvesting rijzen de pan uit, er zijn te weinig geschikte banen en starterswoningen. Wie geeft om de toekomst luistert naar de stem van jongeren.”

Te laat
Initiatiefnemer Jarmo Berkhout van de Landelijke Studenten Vakbond realiseerde zich dat hij alle problemen niet in z’n eentje te lijf kan. “Het gaat om de belangen van onze generatie, of je nu links of rechts bent, op het mbo zit of promoveert: het onderwijs staat onder druk”, zegt hij. “Er moet nu iets veranderen. Over vijf jaar is het te laat en herinnert geen enkele jongere zich dat het ook nog anders kan.”

Daarom zocht Berkhout steun bij alle jongerenorganisaties van Nederland. En dat lukte: iedereen reageerde enthousiast. “Ze voelden de urgentie”, zegt Berkhout. “En nu is het moment: de campagnes voor de verkiezingen barsten bijna los.”

Doorstroom
Het monsterverbond maakt zich onder meer druk over de toenemende kansenongelijkheid. Er zou meer geld beschikbaar moeten worden gesteld voor kwetsbare jongeren, zoals studenten met een functiebeperking of eerstegeneratiestudenten. Verder zou de doorstroom van studenten haperen. Nu kost het hun vaak handenvol geld om door te studeren, doordat ze bijvoorbeeld geen studiefinanciering krijgen tijdens een schakelprogramma.

Daarnaast pleiten ze ervoor om studenten meer vrijheid te geven. Laat ze hun eigen curriculum vormgeven, adviseren de jongerenorganisaties: “Keuzevakken zijn niet alleen essentieel voor een brede ontwikkeling, ze zijn ook belang voor de doorstroom. Door studenten de ruimte te geven om relevante vakken toe te voegen aan hun programma, kunnen ze beter aansluiten op een vervolgopleiding.”

Ervaringsdeskundigen
Verder pleit het manifest ervoor om de inspraak van studenten en docenten te verbeteren. “Zij staan het dichtst bij het onderwijsproces en moeten daarom als ervaringsdeskundigen worden gezien.” Betrek ze eerder bij de besluitvorming en geef ze daar ook voldoende de ruimte voor, schrijven de jongeren in het manifest.

Berkhout verwacht dat de politiek zal luisteren. “We zijn met zoveel, ze kunnen dit niet zomaar terzijde leggen.” De partijen zullen zich vandaag beraden of de samenwerking eenmalig is of dat er nog verdere acties zullen volgen.

JOVD trekt zicht terug
UPDATE: De JOVD heeft zich teruggetrokken uit de jongerencoalitie. “We hebben net als de andere partijen onze input geleverd voor het manifest, maar misten de ruimte om te onderhandelen”, zegt woordvoerder Koen Bokhorst. “Bij nader inzien kunnen we ons niet vinden in alle punten. Zo staat er nu dat het collegegeld omlaag moet om het onderwijs toegankelijk te houden. Van ons hoeft dat niet. Studeren is nu eenmaal niet goedkoop en het geld kan goed gebruikt worden voor nieuwe investeringen in het onderwijs.”

Ook hebben wij er geen bezwaar tegen dat niet iedere student een verzwaard programma, zoals een honourstraject, mag volgen, zegt Bokhorst. “Dat is namelijk niet voor iedereen bedoeld, maar voor studenten die iets meer kunnen of willen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?