Terug naar overzicht

Meer eerstejaars in hbo

Zomercursus Engels 1920In september zijn er bijna honderdduizend studenten aan een hbo-opleiding begonnen. Ten opzichte van vorig jaar is de toename ongeveer 4,5 procent, schatten de hogescholen.

Het zijn nog altijd voorlopige cijfers, waarschuwt de Vereniging Hogescholen, maar het aantal aanmeldingen voor hbo-opleidingen is 4,5 procent hoger dan vorig jaar. Vooral economie en techniek trekken meer belangstelling.

Daling
Het kon ook haast niet anders, want vorig collegejaar begonnen er veel minder eerstejaars aan een hbo-opleiding. Dat was het eerste studiejaar waarin nieuwe studenten geen basisbeurs meer kregen. Toen was de daling meer dan 8 procent.

Aanmeldingen zijn iets anders dan inschrijvingen. Sommige studenten hebben zich wel aangemeld, maar bedenken zich op het laatste moment of vullen de formulieren niet op tijd in. Het is dus slechts een indicatie en geen hard getal.

98.000 overblijvers
Ter illustratie: van de 127.000 aanmeldingen vorig jaar bleven er 94.000 over. Nu zijn er bijna 136.000 aanmeldingen en zullen er naar verwachting zo’n 98.000 overblijven.

Het was al duidelijk dat de pabo’s weer in de lift zitten. Die zagen de instroom vorig jaar flink dalen. Dat kwam niet alleen door het schrappen van de basisbeurs, maar ook door strengere toelatingseisen. De hbo-instellingen verwachten nu inderdaad een toename van 8 à 10 procent in de opleidingen tot leraar in het basisonderwijs.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?