Terug naar overzicht

Ministers akkoord met betalen per studiepunt

illustratie: Julika RunowStudenten mogen binnenkort collegegeld per studiepunt betalen als ze worden opgeslokt door mantelzorg, jonge kinderen of de medezeggenschapsraad. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een experiment.

Studenten betalen hun collegegeld nu per jaar, terwijl ze soms veel minder onderwijs volgen. In het aangekondigde experiment mogen studenten per studiepunt betalen. Zo kunnen ze hun opleiding naar eigen inzicht plannen.

Het voorstel kwam van VVD en PvdA, die het plan samen met studentenorganisaties ISO en LSVb bedachten. De Universiteit en Hogeschool van Amsterdam willen ermee aan de slag.

Afhaalchinees
De oppositie probeerde het plan destijds meteen te torpederen. De partijen spraken van een supermarktmodel en afhaalchinees waarin studenten alleen populaire vakken zouden kopen. De Kamerleden van VVD en PvdA waren verbaasd dat hun collega’s het plan “binnen een minuut afkraakten”.

Het idee is dat studenten de regie in handen krijgen en hun studietempo kunnen vertragen als de omstandigheden daarom vragen. Waarom zou je betalen voor onderwijs dat je helemaal niet volgt?

Beperkte groep studenten
Minister Bussemaker zag er wel wat in, al waarschuwde ze dat slechts een beperkte groep studenten zou mogen meedoen. “Want als je intensief onderwijs wil, zal zoiets nooit voor iedereen kunnen.”

Ze wil nu onderzoeken of ‘flexstuderen’ het hoger onderwijs toegankelijker maakt en of studenten hierdoor minder vaak uitvallen. Misschien maakt het studenten ook tevredener en hebben ze meer mogelijkheden zich te ontplooien.

Lager collegegeld
De Landelijke Studenten Vakbond is nog altijd te spreken over het plan, maar plaatst ook een kanttekening. “De druk om zo snel mogelijk af te studeren wordt verminderd en studenten worden weer aangemoedigd om iets naast hun studie te gaan doen”, zegt voorzitter Jarmo Berkhout. “Maar als het collegegeld lager was, zou dit helemaal niet hoeven.”

De Tweede en Eerste Kamer mogen nog commentaar leveren op het experiment en ook de Raad van State zal zich erover buigen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?