Terug naar overzicht

RAC Den Bosch opent in 2017, Roosendaal jaar later

Foto: Sjuul NelissenAvans begint met het werven van studenten voor het Regionale Associate degree College (RAC) in Den Bosch dat in september 2017 van start gaat. Het geplande RAC in Roosendaal start in september 2018.

Op de RAC’s gaat Avans voltijd Associate degree opleidingen aanbieden. Dat zijn tweejarige opleidingen die qua niveau zitten tussen mbo-4 en het hbo-bachelor. Vooral voor mbo’ers die op zien tegen een vierjarige studie maar wel willen doorstuderen, is een Assiocate degree een interessante optie.

‘We willen niet maar voor 30 procent van start gaan’

Wetgeving en huisvesting
“Het RAC in Roosendaal gaat een jaar later open omdat we daar tegen drie belangrijk punten aanlopen”, legt bestuursvoorzitter Paul Rüpp uit tijdens een bijeenkomst van de Avans Medezeggenschapsraad. “Ten eerste doen we dat RAC samen met Hogeschool Zeeland. Dat moet in een aparte stichting worden gegoten, maar hiervoor dient de wetgeving worden aangepast. We verwachten dat dit in de loop van volgend jaar gebeurt.” Daarnaast is de nieuwbouw in Roosendaal nog niet klaar in september 2017 en moeten een aantal opleidingen die in Roosendaal gegeven worden nog een opleidingstoets ondergaan. “Elk van die drie punten is op zich wel op te lossen, maar samen zorgen ze ervoor dat we in september 2017 maar voor 30 procent van start kunnen gaan en dat willen we niet.”

Voor Den Bosch zijn die problemen er niet omdat Avans het daar alleen doet. De huisvesting is ook al gereed namelijk het gebouw aan het Stationsplein waar de Academie voor Marketing en International Business al ingetrokken is.

Werving
De werving voor studenten voor het RAC in Den Bosch is op gang gekomen. Zo werden bezoekers van de Onderwijsbeurs Zuid er afgelopen weekend al op geattendeerd en wordt het ook opgenomen tijdens de komende open dag op 5 november.

Docenten van Avans en samenwerkende ROC’s zijn begonnen met het maken van curricula voor de Ad-opleidingen. “Van HBO-docenten wordt verwacht dat ze een master hebben, bij mbo-docenten is dat geen eis. Hoe zit dat straks voor docenten die bij het RAC werken?”, vraagt studentlid Sam van Vugt zich af. “Wij hebben met de overheid afgesproken dat 70 procent van onze docenten een master heeft. Dus dat zal ook gelden voor de RAC’s”, zegt Rüpp. Wel wijst hij op een overgangsperiode van vier jaar waarin zowel docenten van Avans als docenten van de ROC’s werkzaam zijn bij de nieuwe tak van de hogeschool.

Opleidingsaanbod
Een andere vraag gaat over het opleidingsaanbod van de RAC’s. Avans wil starten met zeven brede opleidingen waar er mogelijk nog twee aan worden toegevoegd. Uit onderzoek van het Research Centre for Education and the Labour Market blijkt dat er binnen het werkveld geen behoefte is aan afgestudeerden met een Ad op het gebied van marketing en communicatie. Moeten die opleidingen dan wel worden aangeboden? “Wij hebben daar kennis van genomen en gaan in gesprek met het werkveld om daar een antwoord op te krijgen”, zegt Rüpp.

‘Trekken we drie jaar lang maar vijfhonderd studenten dan is het einde verhaal’

De AMR wil ook weten wanneer de RAC’s volgens het College van Bestuur niet geslaagd zijn. “Wij verwachten in Den Bosch op zo’n tweeduizend tot 2200 studenten uit te komen en in Roosendaal tussen de vijtien- en zestienhonderd”, zegt Rüpp. “Trekken we drie jaar lang maar vijfhonderd studenten dan is het einde verhaal.” Het CvB heeft verschillende scenario’s laten doorrekenen en zo’n tegenvaller zou geen negatieve uitwerking hebben op de bedrijfsvoering van Avans.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?