Terug naar overzicht

VVD gunt studenten eigen studietempo

portret-markrutte-1920Laat studenten zelf bepalen hoe lang ze over hun studie doen, zegt de VVD in haar zojuist gepresenteerde verkiezingsprogramma. Als studenten een tijdje wat minder vakken willen volgen, moet dat ook kunnen.

De liberale partij wil dat studenten meer vrijheid krijgen. Wie zelf zijn studietempo kan bepalen, heeft meer ruimte om dingen naast zijn opleiding te doen – zoals een eigen bedrijf opzetten. Juich dat vooral toe en laat studenten die bijvoorbeeld fulltime een bestuursjaar doen geen collegegeld betalen, stelt de VVD voor in hun programma. De universiteit of hogeschool heeft daar immers ook profijt van.

Private instellingen
Daarnaast mogen studenten van de VVD ook onderwijs volgen bij private instellingen. Nu bekostigt de overheid alleen de publieke onderwijsinstellingen. Geef studenten daarvoor studievouchers of leerrechten.

Ook de opleidingen krijgen meer speelruimte van de VVD. Wanneer afgestudeerden weinig kans hebben op werk of als de instroom erg groot is, mogen de opleidingen selecteren: ze hoeven dan alleen de “zeer gemotiveerde” kandidaat toe te laten.

Vrijheid en nut
In de wetenschap moeten vrijheid en nut eveneens hand in hand gaan. Laat onderzoekers hun werk doen zonder dat ze steeds weer nieuwe aanvraagformulieren moeten invullen, zeggen de liberalen. Ze willen dat de financiering voor een langere periode wordt toegekend.

Maar het geld moet vooral worden besteed aan het beste onderzoek met de meeste maatschappelijke impact. Wie zich bewezen heeft, moet daarvoor beloond worden. Oude afspraken over de verdeling van onderzoeksgeld over de universiteiten zouden niet meer leidend moeten zijn, vinden de liberalen.

Bedrijfsleven
En dat geld hoeft heus niet alleen van de overheid te komen. In vergelijking met andere landen investeert het Nederlandse bedrijfsleven te weinig in onderzoek. Een groter deel van de publieke onderzoeksgelden moet volgens de VVD worden besteed aan het “uitlokken” van investeringen door de private sector.

De partij wil Nederland nog welvarender maken. Ze kijkt daarbij ook over de grens: haal hoogopgeleiden naar ons land, mits ze aan bepaalde criteria voldoen. De partij pleit voor een ‘kennismigrantenregeling’: wie hoogopgeleid is, z’n talen spreekt en een flinke dosis werkervaring heeft, is van harte welkom.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?