Terug naar overzicht

‘Splits pabo in boven- en onderbouwopleiding’

PaboBasisschoollesklaslokaal-1920Waarom laten we pabostudenten niet meteen kiezen of ze aan jonge of oude kinderen willen lesgeven? Dat zou het onderwijzersberoep beter én aantrekkelijker maken, denken D66 en het CDA. Staatssecretaris Dekker is het aan het uitzoeken.

Toen in 1985 de kleuterschool en de lagere school opgingen in de basisschool zijn ook de opleidingen voor kleuterleidsters (KLOS) en onderwijzers samengevoegd tot pabo’s. Er wordt al jaren gediscussieerd of dat wel zo’n goed idee was. Lesgeven aan kleuters of aan pre-pubers in groep acht is namelijk heel wat anders.

Dat is precies wat de Onderwijsraad in 2008 betoogde. Vooral het jonge kind, zo valt er te lezen, komt op de basisschool te kort. De aanpak is vaak te schools, te eenzijdig cognitief en het ontbreekt de leerkrachten aan voldoende kennis en vaardigheden om goed met deze specifieke categorie om te gaan. Ze zijn te algemeen opgeleid.

‘Als we destijds hadden geweten wat we nu weten, dan was het kleuteronderwijs zelfstandig gebleven en was de pabo dus ook niet ontstaan’

Vergissing
Was die brede pabo dus een historische vergissing? Zo wilde de toenmalige voorzitter van de Onderwijsraad, Fons van Wieringen, het niet noemen in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau: “Maar als we destijds hadden geweten wat we nu weten, dan was, denk ik, het kleuteronderwijs zelfstandig gebleven en was de pabo dus ook niet ontstaan.”

Een ander nadeel van de pabo is dat ook studenten die daar geen zin in hebben stage moeten lopen bij de kleuters. Al in 2008 opperde het CDA dat dit bijdraagt aan het softe imago van de opleiding, die daardoor minder aantrekkelijk is voor jongens. Maar de brede lesbevoegdheid wilde het CDA niet aantasten. Wel moesten studenten zich eerder kunnen specialiseren.

Apart
Anno 2016 gaan Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) een stapje verder. Ze willen dat pabo’s naast de brede opleiding ook aparte opleidingen voor de onderbouw en de bovenbouw gaan aanbieden. Dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede, menen zij, en maakt het lerarenberoep aantrekkelijker voor bijvoorbeeld mannen die liever niet aan kleuters lesgeven.

Staatssecretaris Sander Dekker vond dat de Kamerleden op de zaken vooruit lopen. Hij zei al in gesprek te zijn met verschillende pabo’s om te kijken of er behoefte bestaat aan zo’n afsplitsing.

Gevolgen
Dekker wees wel op de consequenties. Nu geeft de pabo immers één lesbevoegdheid af voor de hele basisschool. Er moet dan straks gewerkt worden met verschillende bevoegdheden. Iemand die afgestudeerd is met een specialisatie in de onderbouw mag niet lesgeven in de bovenbouw. Zo’n wijziging heeft grote gevolgen voor het stelsel zoals het nu is opgebouwd, waarschuwde hij.

Toch beloofde hij er “serieus naar te kijken”. Hij vroeg de Kamerleden om hun motie aan te houden, waarmee ze instemden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?