Terug naar overzicht

Tweede Kamer wil meer steun voor studenten met functiebeperking

illustratie: Julika RunowMinister Bussemaker moet meer doen voor gehandicapte studenten, vindt de oppositie in de Tweede Kamer. Na het afschaffen van de basisbeurs laten velen zich afschrikken.

Afgelopen maandag voerde de Landelijke Studenten Vakbond nog actie in Den Haag. Ze vroegen aandacht voor de moeilijkheden van studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs. De LSVb bouwde een klaslokaal met een paar lege plekken: daar hadden gehandicapte studenten moeten zitten, was de boodschap.

Overzicht
Met het debat over de onderwijsbegroting op komst, voelde minister Bussemaker de vragen van de oppositie waarschijnlijk al aankomen. Ze stuurde de Kamer een overzicht van alle steunmaatregelen voor studenten met een functiebeperking.

Zo mogen ze hun hogeschool of universiteit om financiële steun vragen als ze studievertraging oplopen: ze kunnen tot 862,50 euro per maand ontvangen uit het ‘profileringsfonds’. Ook gemeenten reiken de helpende hand, al varieert die steun sterk.

De studiefinanciering houdt eveneens rekening met gehandicapten. Ze krijgen 1.200 euro kwijtgescholden als ze hun diploma behalen: ongeveer het bedrag van één jaar basisbeurs voor thuiswonenden. En mochten ze door hun chronische handicap helemaal niet meer in staat zijn tot afstuderen, dan wordt de prestatiebeurs uiteindelijk een gift.

Onacceptabel
Maar het kon de oppositie niet overtuigen. “Twintig procent minder instroom is onacceptabel”, zei Kamerlid Michel Rog van het CDA. Hij wil studenten met een functiebeperking financieel tegemoet komen, door hun bijvoorbeeld een jaar extra een aanvullende beurs toe te kennen of door hen per studiepunt te laten betalen.

Ook Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) sprak zijn zorgen uit. “Is de minister het met me eens dat alleen voorlichting niet voldoende is?” Wil ze deze studenten niet meer tegemoet gaan komen, bijvoorbeeld door ze meer geld kwijt te schelden?

Paul van Meenen (D66) wees op de grote verschillen tussen gemeenten, bij wie studenten moeten aankloppen voor hulp. “Het hangt bijna van het lot af of iemand kan studeren.” Hij wil dan ook van de minister weten wat ze hiertegen gaat doen.

In april bleek dat minister Bussemaker zich zelf ook zorgen maakt over de gedaalde instroom van deze studenten. Vandaag zal ze de vragen van de oppositie beantwoorden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?