Terug naar overzicht

Veel geld voor samenwerking voortgezet en hoger onderwijs, maar nu even niet

geldmunteurobezuinigen-1920Het kabinet wil dat universiteiten, hogescholen en het voortgezet onderwijs gaan samenwerken om scholieren beter voor te bereiden op het hoger onderwijs. Dat doen we allang, zeggen ze, maar volgend jaar komen we daarvoor geld te kort.

Vandaag bieden de elf netwerken van voortgezet onderwijs en hoger onderwijs een petitie aan bij de Tweede Kamer. Ze hopen dat die iets uithaalt bij de behandeling van de Onderwijsbegroting deze week.

Studievoorlichting
Aan deze netwerken doet 60 procent van de vo-scholen mee, met twaalf universiteiten en negentien hogescholen. Ze richten zich vooral op de bètavakken en werken aan betere studievoorlichting, bijscholing van docenten en beter onderwijs. Het kabinet wil dat zulke netwerken er ook komen voor andere vakken.

Maar de huidige netwerken dreigen komend jaar uit geldgebrek te moeten inkrimpen, waarschuwen ze. Help ons om 2017 te overbruggen, vragen ze in de petitie. Met tweeënhalf miljoen euro zijn ze uit de brand.

Geld te laat
Het kabinet wil de komende jaren miljoenen uittrekken voor zulke samenwerking, oplopend tot maar liefst 30 miljoen euro per jaar vanaf 2025. Maar dat geld staat pas vanaf 2018 in de begroting en dat is volgens de netwerken te laat.

Het is zonde om mensen te ontslaan terwijl je ze een jaar later weer nodig hebt, vindt Agnes Kemperman, coördinator van het Amsterdamse netwerk en voorzitter van de landelijke vereniging van zulke netwerken. “Ook ik heb medewerkers die ik misschien niet in dienst kan houden. Juist in een netwerk is het fijn als je steeds dezelfde mensen spreekt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?