Terug naar overzicht

Begroting 2017: ‘Nu temperen om te voorkomen dat we veel financieel risico gaan lopen’

CobbenhagenlaanTilburgCBL-1920De bomen groeien ook bij Avans niet langer tot in de hemel. De hogeschool wordt voor het eerst in jaren geconfronteerd met sneller stijgende lasten ten opzichte van minder snel stijgende inkomsten. Dat heeft ertoe geleid dat het College van Bestuur (CvB) academies en diensten de opdracht heeft gegeven voor 15 miljoen de ambitieplannen bij te stellen.

Avans heeft dit jaar te kampen met een paar financiële tegenvallers. Zo komt er 3,2 miljoen euro minder van de rijksoverheid vanwege een daling van de instroom twee jaar geleden, een toename van het aantal studenten dit studiejaar waar pas over twee jaar weer meer overheidsgeld voor binnenkomt en gestegen loon- en pensioenkosten vanuit de cao. Daarbij investeert Avans 7 miljoen euro in de Regionale AD-Colleges (RAC’s). Het zijn enkele kosten waarmee Avans zich het komende jaar geconfronteerd ziet.

Waar voorheen elk goedgekeurd plan uit de businessplannen uitgevoerd kon worden, moeten er komend jaar keuzes gemaakt worden. Enkele van die keuzes kunnen ten koste gaan van tijdelijke arbeidscontracten.

Pijn
diederik-zijderveld-652-staandDiederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur, snapt de pijn bij veel directies. “Zij komen met goede plannen en nu moeten wij zeggen dat ze niet uitgevoerd worden. Bovendien worden sommige tijdelijke contracten mogelijk niet verlengd omdat een aantal projecten niet start. Contracten van goede medewerkers. Dat doet pijn.”

“Plannen waarvan wij het idee hadden dat die ten goede kwamen aan de kwaliteit van het onderwijs werden altijd goedgekeurd, dat gebeurt nu dus niet in alle gevallen”, zegt Zijderveld. Bij sommige diensten vervallen ook reguliere werkzaamheden. “Directies maken die keuze. Als ze een nieuw plan willen uitvoeren en het budget blijft gelijk, gaat dat ten koste van iets wat ze al langer doen.”

“Veel van de lasten zijn pas duidelijk geworden in het najaar. Het is lastig om daar eerder op te sturen”

Meer regie
De vraag die bij veel medewerkers heerst, is of Avans dit niet eerder had kunnen zien aankomen. “Veel van de lasten zijn pas duidelijk geworden in het najaar. Het is lastig om daar eerder op te sturen”, zegt Zijderveld. “Tegelijkertijd hadden wij wel eerder moeten inschatten dat de middelen komend jaar krap zijn en moeten aanzetten tot meer voorzichtigheid bij het maken van businessplannen. Daar neem ik verantwoordelijkheid voor. Het is ook iets waar we de komende jaren meer regie op zullen voeren”

“Het meerjarenperspectief ziet er kerngezond uit”

Volgens Zijderveld bevindt Avans zich momenteel in een overgangsfase. De school zit niet langer in de uitzonderlijke situatie dat de kosten en de baten beide evenredig stijgen. “Wat niet wil zeggen dat Avans geld tekort heeft. Maar we moeten nu wel temperen om te voorkomen dat we veel financieel risico gaan lopen. Zo’n overgangsjaar is altijd lastig. Maar het meerjarenperspectief ziet er kerngezond uit.”

15 miljoen euro
Zijderveld wijst er op dat het CvB volgend jaar zo’n 15 miljoen meer uitgeeft dan het afgelopen jaar en daarmee bewust de begroting met 10,1 miljoen euro overschrijdt. “Daarmee handelen we financieel zo scherp mogelijk. We doen dat omdat met dat bedrag het goede onderwijs gehandhaafd wordt en er daarnaast genoeg ruimte is om onze ambities te realiseren.”

De AMR en Raad van Toezicht moeten nog instemmen met de begroting 2017.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?