Terug naar overzicht

Mbo-diploma net zo duur als universitaire master

geldeurosbiljetten-1920Wie klaar is met zijn mbo-opleiding op het hoogste niveau heeft bedrijven en overheid evenveel geld gekost als iemand met een universitair masterdiploma, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de totale kosten die bedrijven, huishoudens en de overheid kwijt zijn om iemand een diploma te bezorgen, gerekend vanaf de basisschool. In 2015 waren deze kosten hetzelfde voor een mbo-diploma (in de beroepsbegeleidende leerweg op niveau 4) en een universitair masterdiploma: beide bedroegen zo’n 158 duizend euro.

Wie betaalt
Er zit wel een groot verschil in wie deze kosten betaalt. In het mbo leveren bedrijven een grotere bijdrage door de leerwerkplek voor hun rekening te nemen. Die kosten stegen in een jaar tijd flink, met bijna 7.000 euro.

Dat komt volgens het CBS doordat deze mbo-leerlingen het afgelopen jaar meer praktijkuren moesten maken. Ook waren bedrijven meer loonkosten kwijt aan begeleiders.

138.000 euro
In het hoger onderwijs levert de private sector een geringere bijdrage. De overheid is daar de grootste geldschieter: aan een universitair masterdiploma is de publieke sector zo’n 138.000 euro kwijt. Ter vergelijking: een mbo-4-diploma kost zo’n 114.000 euro. Een student is nu eenmaal langer onderweg voor hij een hogeronderwijsdiploma op zak heeft, dus betaalt de overheid ook langer voor zijn onderwijs.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?