Terug naar overzicht

Ministerie grijpt in bij AZC Gilze na onderzoek Avansstudenten

Foto: Directie Voorlichting/FlickrHonderden leerplichtige kinderen van het asielzoekerscentrum in Gilze hebben de afgelopen jaren geen voortgezet onderwijs gevolgd, zo blijkt uit onderzoek van zes Avansstudenten. Het ministerie van Onderwijs grijpt in.

Volgens de leerplichtwet moeten kinderen binnen drie dagen nadat ze in Nederland zijn gearriveerd naar school. Uit een onderzoek van zes studenten van de Academie voor Sociale Studies in Breda en Den Bosch en de Pabo blijkt dat er in het azc in Gilze iets fout gaat. Zij deden onderzoek naar het opzetten van een middelbare school op dit azc. Dat bleek niet haalbaar. De studenten stellen vast dat wet- en regelgeving elkaar tegenspreken. En het probleem dus blijft.

Asielaanvraag
Alle kinderen in Nederland tussen 5 en 18 jaar zijn leerplichtig. Dus ook kinderen van asielzoekers. Meestal is dat geen probleem omdat zij dicht in de buurt naar een school kunnen. Dat geldt ook voor basisschoolleerlingen van het azc in Gilze. Maar in de gemeente is geen voortgezet onderwijs. Oudere kinderen van ouders met een status gaan naar Tilburg of Breda.

Kinderen van ouders die net een asielaanvraag hebben gedaan vallen buiten de boot. Zij blijven vaak beperkte tijd, zes weken, in een opvang. Het lukt niet voor hen een school te regelen. “Maar het ministerie heeft juist geld bestemd voor gelijke kansen in het onderwijs’’, zeggen Suzan van den Berg, Emy Elfring en Merte Klumperman in het Brabants Dagblad.

“Dit kan niet‘’, reageert Hariëtte Boerboom van Lowan dat in samenwerking met het ministerie helpt bij het opzetten van scholen voor nieuwkomers. “De gemeente is verplicht samen met scholen in de regio onderwijs te verzorgen voor alle leerplichtige kinderen.’’, zegt zij in de krant.

Gemeente is verwantwoordelijk
Volgens het COA ligt het probleem op het bordje de gemeente omdat die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de leerplicht. Woordvoerder Jeroen Leemans van Gilze en Rijen erkent dat, maar weet geen oplossing. “We kennen het probleem ook. Maar deze kinderen zijn er zo kort, dat als verzuim in Tilburg of elders is vastgesteld ze al doorgeplaatst zijn.’’

Het ministerie van Onderwijs neemt hier geen genoegen mee. “Deze kinderen hebben recht op onderwijs. Het is een uitdaging voor scholen om dit goed te regelen, omdat deze kinderen er maar kort zijn en de aantallen fluctueren. Dat lukt op veel plekken en moet het dus ook hier lukken”, aldus een woordvoerder.

Punt. Of had jij nog wat?

Asje

Snapt de overheid nu nog steeds niet dat deze vluchtelingen helemaal niet naar school willen?? Dit blijkt al tig jaren aan de gang te zijn en niemand die hier wat aan doet het merendeel van de jonge mannen verdwijnen ook in de illegale criminaliteit.

2016-12-16 13:37:23

Meer lezen?