Terug naar overzicht

Numerus fixus op 3 Avansopleidingen

illustratie: Julika RunowKomend studiejaar hanteren veel minder opleidingen een numerus fixus. In het hbo daalt dit aantal met 60 procent, nog meer dan eerder werd voorzien. Avans kent volgend studiejaar maar drie opleidingen met een numerus fixus, dat zijn er drie minder dan dit studiejaar.

Het zag er naar al uit: deze zomer bleek dat veel hbo- en wo-opleidingen met een studentenstop de plaatsen niet gevuld kregen. De helft van de hbo-studies besloot daarop de numerus fixus te schrappen. Daarbij speelde ook mee dat opleidingen hun aspirant-studenten niet meer mogen laten loten, maar dat ze hen nu stuk voor stuk moeten selecteren.

Zorgopleidingen
Inmiddels is op 1 december de deadline verstreken waarvoor universiteiten en hogescholen hun numerus fixus moesten aanmelden. Op de definitieve lijst staan nu zelfs nog minder hbo-opleidingen dan eerst: 47 van hen hanteren een studentenstop ten opzichte van 117 vorig jaar. De meeste daarvan zijn te vinden bij zorgopleidingen als verpleegkunde of fysiotherapie. Bij de universiteiten daalde het aantal van 48 naar 44.

Avans
Avansopleidingen met een numerus fixus zijn de voltijdopleidingen HBO-Verpleegkunde en Fysiotherapie en Advanced Business Creation. Voor Integrale Veiligheid, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie geldt dus in tegenstelling tot dit studiejaar niet langer een numerus fixus.

Buiten de lijst met numerus fixus opleidingen vallen opleidingen die sowieso aanvullende eisen stellen aan hun studenten, ook bij weinig aanmeldingen. Denk bijvoorbeeld aan kunst- of sportopleidingen, waarbij studenten al iets in hun mars moeten hebben voor ze beginnen met de studie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?