Terug naar overzicht

AMR: ‘Leidinggevenden elk jaar evalueren’

CobbenhagenlaanTilburgCBL-1920Studenten geven hun mening over docenten via de blokevaluaties en de Nationale Studenten Enquête. Medewerkers moeten ook meer mogelijkheden krijgen om hun leidinggevende te evalueren, vindt de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Ook de fietsregeling en het jaarrooster werden besproken.

– Kwaliteit in beweging
Naast het werkbelevingsonderzoek moet er een jaarlijkse evaluatie komen van leidinggevenden. Het is de belangrijkste toevoeging van de AMR aan het beleidsstuk ‘Kwaliteit in beweging’. Bij een eerdere bijeenkomst van de medezeggenschapsraad spraken docenten al hun onvrede uit over het feit dat zij wel werden beoordeeld maar dat directies veelal ‘buiten schot’ blijven. Via het toevoegen van de jaarlijkse evaluatie van leidinggevenden en de nadrukkelijke wens betrokken te zijn bij de uitvoering van het beleidsstuk wil de AMR dit oplossen.

– Fietsregeling
Ook de fietsregeling van de hogeschool kwam ter sprake tijdens de vergadering van de AMR afgelopen dinsdag. Avans stopt hier jaarlijks 75.000 euro in en de bedoeling is medewerkers te verleiden vaker op de fiets dan met de auto te komen. “De regeling bestaat al lang, maar zijn de effecten ooit gemeten?”, vraagt medewerkerslid Astrid Damen zich af. “Deelnemers moeten een minimaal aantal km’s fietsen, maar dat wordt niet gecontroleerd.” Docentlid Reynier Janse rekent voor dat maximaal honderd medewerkers gebruik kunnen maken van de regeling. De AMR ziet graag een evaluatie van de regeling en het aantal gebruikers.

– Jaarrooster
Normaliter is instemmen met het jaarrooster een hamerstuk, maar over het rooster voor 2017-2018 ontstond enige discussie. Avans begint namelijk een week later dan voorheen. Studenten hebben daardoor zeven weken vakantie in plaats van zes.

De hogeschool doet dit om de introductieweek op hetzelfde moment te beginnen als de NHTV en zodoende te komen tot de door Breda zo gewenste stadsbrede introductie. “Het opschuiven van een week heeft verder geen consequenties voor het jaarrooster, maar ik zou graag willen weten wat het betekend voor het studiejaar 2018-2019. Normaal krijgen we ook al een inkijkje in het volgende jaar en dat hebben we nu niet”, stelt AMR-voorzitter Jaqcues Pijnappels. De raad vraagt om meer informatie van het College van Bestuur.

Huisvesting

Arnaud Opdam, adjunct-directeur van de Diensteendheid ICT en Facilitaire dienst, presenteerde enkele kaders voor het huisvestingsbeleid waar Avans momenteel mee bezig is. Jolande van Meer gaf een presentatie over het project Onderwijslogistiek. Dat moet er voor zorgen dat de roosters voor studenten en docenten flexibeler worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?