Terug naar overzicht

Avans beëindigt inschrijving van 150 studenten met een betalingsachterstand

Onderwijsboulevard215NoodgebouwnoodlokaalDenbosch2-1920Avans heeft afgelopen week de inschrijving van 150 studenten beëindigd omdat zij een betalingsachterstand hebben opgelopen. Alle betrokken studenten zijn de afgelopen maanden meerdere malen geïnformeerd door de hogeschool.

Paniek bij meerdere Avansstudenten vorige week. Ze ontvingen in de mail een melding van Studielink dat Avans ze had uitgeschreven. Thuis lag een brief van Avans dat ze vanwege een betalingsachterstand van hun collegegeld niet meer deel kunnen nemen aan het onderwijs.

‘De student heeft twee weken om de betaling alsnog te doen’

Herinnering
“We schrijven studenten die een termijn niet betalen natuurlijk niet direct uit”, zegt Robert van Enschot, coördinator bij de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie. “Als een student een betalingsachterstand krijgt omdat we bijvoorbeeld een termijn niet kunnen incasseren, sturen we de student een herinnering over de achterstand. Dan heeft de student twee weken om de betaling alsnog te doen. Is de achterstand na twee weken nog niet ingelost, dan ontvangt de student een tweede herinnering met opnieuw twee weken om de betaling te voldoen.” In de tweede herinnering staat aangegeven dat Avans de inschrijving beëindigt als de student niet betaalt.

Studenten die vier weken na het ontvangen van de eerste herinnering nog niet betaald hebben, ontvangen van Avans een ultimatumbrief. “Daarin staat dat de student nog éénmaal de kans krijgt om binnen twee weken te betalen. Ook staat duidelijk vermeld dat Avans zal overgaan tot uitschrijving als de betaling binnen die twee weken niet ontvangen is”, zegt Van Enschot.

‘Nu worden mensen uitgeschreven die een betalingsachterstand hebben sinds september’

In de praktijk duurt het hele proces vaak meer dan zes weken. “Nu worden mensen uitgeschreven die een betalingsachterstand hebben sinds september.”

Deurwaarder
Een gerechtsdeurwaarder neemt contact op met uitgeschreven studenten en vordert het verschuldigde collegegeld terug. Het gaat daarbij niet om het collegegeld over een studiejaar maar over het aantal maanden dat de student ingeschreven stond.

Herinschrijven
Studenten die uitgeschreven zijn, kunnen zich herinschrijven. “Zodra een student de volledige achterstand heeft ingelost kan hij via Studielink een nieuw verzoek tot inschrijving doen”, legt Van Enschot uit. “Maar er is dan geen mogelijkheid meer om het verschuldigde collegegeld voor de resterende maanden in termijnen te voldoen. De student zal in dat geval het resterende bedrag in één keer moeten voldoen. Voor deze tussentijdse inschrijving moet de academie toestemming geven.” Ook is er de mogelijkheid tot bezwaar maken bij de geschillenadviescommissie van Avans. Dat moet gebeuren binnen zes weken na verzending van de ultimatumbrief. Gedurende de periode dat het bezwaar onder behandeling is, kunnen betreffende studenten niet deelnemen aan het onderwijs.

‘We vinden dat studenten zonder betalingsachterstand die weer aan het onderwijs willen deelnemen dat ook direct moeten kunnen doen’

Het is de eerste keer dat Avans op deze manier omgaat met studenten met een betalingsachterstand. “Door een probleem tussen het studenteninschrijfsysteem en het financiële systeem was het niet goed mogelijk om studenten die na uitschrijven hun achterstand hadden betaald, weer snel terug te laten keren bij Avans. We vinden dat studenten zonder betalingsachterstand die weer aan het onderwijs willen deelnemen dat ook direct moeten kunnen doen. Dat konden we niet garanderen, nu wel. Daarom hebben we voorheen nog geen uitvoering gegeven aan deze maatregel.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?