Terug naar overzicht

Avans ontvangt 600.000 euro uit prestatieafspraken

geldmunteurobezuinigen-1920Avans kan dit jaar 600.000 euro op haar rekening bijschrijven vanwege het nakomen van de prestatieafspraken die met het ministerie van Onderwijs zijn gemaakt. Hier was al rekening mee gehouden met het opstellen van de begroting voor 2017.

De 600.000 euro die Avans ontvangt van het ministerie van Onderwijs is indirect afkomstig van de zes hogescholen die niet aan de prestatieafspraken hebben voldaan. Dat zijn Inholland, de Hogeschool Rotterdam, NHL Hogeschool, Vilentum Agrarische Hogeschool, Hogeschool Leiden en Fontys.

Onvoldoende
Deze hogescholen scoorden een onvoldoende voor het studiesucces van hun studenten en zijn daarom gekort op hun rijksbijdrage. Die korting is herverdeeld over de hogescholen en universiteiten die hun afspraken wel zijn nagekomen. Overigens ontvangt Avans minder dan verwacht omdat de minister Bussemaker de boete voor de zes hogescholen heeft gehalveerd.

Slag om de arm
Ton Christophersen, directeur van de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie (DFS), houdt daarom nog een slag om de arm als het gaat om het bedrag dat Avans werkelijk krijgt. “De minister van Onderwijs heeft een voorbehoud gemaakt voor eventuele procedures en of nadere besluitvorming over de bezwaren van de instellingen die gekort zijn voor het niet behalen van de prestatie afspraken.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?