Terug naar overzicht

Deeltijdstudent denkt weg te komen met extra titels op literatuurlijst

collegevanberoep-tijdelijkEen deeltijdstudent Bedrijfseconomie vindt dat hij onterecht gezakt is voor zijn scriptie. Struikelblok is de literatuur. Terwijl hij voor zijn tweede versie toch echt wat extra literatuur, waaronder een Wikipediapagina, aan de literatuurlijst toegevoegd heeft. Hij is het niet eens met de beoordeling en stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Voor zijn eerste scriptie kreeg de student een onvoldoende. Het grootste struikelblok was het gebrek aan literatuur. “Ook al is dat door mijn begeleider en tevens examinator nooit duidelijk op papier gezet. Ook niet in de feedback van de tussentijdse beoordelingen waar ik juist voldoendes kreeg.” Hij ging er dan ook vanuit dat hij voor de tweede versie een voldoende zou krijgen.

“Ik ben van mening dat ik na mijn eerste afwijzing er alles aan heb gedaan om een voldoende te krijgen”, betoogt de student. Maar wederom werd zijn onderzoek met een onvoldoende beoordeeld.

Marginale lijst
De examinator beaamt dat hij nooit duidelijk op papier heeft gezet dat de literatuur uitgebreider moest. Maar volgens hem is het vanaf het begin mondeling duidelijk gemaakt dat de student daar zorgvuldig aandacht aan moest besteden. “De student heeft wel wat bronnen toegevoegd aan de lijst van de tweede versie, waaronder Wikipedia, maar deze zijn niet terug te vinden in het onderzoek, het ontbreekt aan bronverwijzingen.”

Daarnaast is de lijst met bronnen nog steeds marginaal volgens de examinator. “Bovendien is het op basis van het mondelinge commentaar toch duidelijk dat niet alleen de lijst wat uitbreid en het daarbij laat. Je noemt wel wat extra literatuur, maar doet er niets mee in je scriptie.”

Het COBEX heeft de zaak ongegrond verklaard en de student moet een nieuwe scriptie inleveren.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?