Terug naar overzicht

Pabo dit jaar nog witter

pabo-basisschoolklas-1920De opleiding tot leraar in het basisonderwijs (pabo) trekt nog steeds weinig studenten van niet-westerse afkomst. Vooral de mbo’ers onder hen blijven weg.

De pabo’s tellen dit jaar meer dan 4.200 eerstejaars. Slechts 184 daarvan zijn van niet-westerse afkomst, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vereniging Hogescholen. Dat zijn er slechts tien meer dan vorig jaar.

Ze vormen nu 4,4 procent van de totale instroom aan de pabo’s. Vorig jaar was dat percentage net iets hoger: 4,5 procent. De pabo wordt dus weer een beetje witter.

Neveneffect
“Ik schrik er wel van”, reageerde minister Bussemaker vorig jaar toen het HOP de cijfers over allochtonen aan de pabo naar buiten bracht. “Het is een vervelend neveneffect van op zich terechte maatregelen.”

Ze doelde op de strengere eisen die de pabo’s tegenwoordig aan eerstejaarsstudenten stellen. Ze moeten bepaalde vakken hebben gevolgd of in een toets aantonen dat ze er genoeg kennis van hebben. Het kan zijn dat die eisen allochtone studenten afschrikken, speculeerde de minister.

Goed gedaan!
De studenten die overblijven hebben het overigens goed gedaan, staat in een brief die de minister maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van de eerstejaarsstudenten met een niet-westerse migrantenachtergrond ging 63 procent door naar het tweede jaar, tegen 39 procent in de lichting ervoor.

Maar de pabo blijft dus een wit bolwerk. Vorig jaar gingen er maar 49 mbo’ers van niet-westerse afkomst naar de pabo, dit jaar zijn het er 51. Wel kwamen er iets meer niet-westerse havisten: 82 tegen 66 vorig jaar.

In 2014, het laatste jaar dat nieuwe studenten nog een basisbeurs kregen, vormden de niet-westerse allochtonen 8 procent van de instroom.

Punt. Of had jij nog wat?

Tim

Rare titel, vergelijking: ''Pabo dit jaar nog zwarter''. Ik denk dat je dat niet zomaar hier op zet. Het artikel is ook zo geschreven dat het iets slechts is dat de pabo ''witter'' is? Misschien moet je niet zo simpel alleen kijken naar huidskleur

2017-01-31 18:57:48

A

0,1% op ongeveer 4000, dat is toch stabiel? En dat moet toch afgewogen worden tegen alle factoren. Als het per school gemiddeld met 1% daalt, dan is die 0,1% daling toch positief. Met slechte statistiek kun je alles laten lijken zoals je zelf wilt.

2017-01-31 16:56:27

Arold Roestenburg

In dit artikel legt Bussemaker uit waarom zij ervan schrikt dat zo weinig allochtonen (maar ook mannen) voor de Pabo kiezen: https://punt.avans.nl/wp/wp/2016/02/bussemaker-schrikt-van-witte-pabo/

2017-01-31 12:24:03

Etto

Ik snap eigenlijk niet zo goed wat het 'punt' hiervan is en waarom Bussemaker hiervan schrikt. Informeren over deze cijfers kan natuurlijk, maar is het zo'n groot probleem dat overwegend 'witte mensen' de Pabo willen volgen?

2017-01-31 11:36:41

Jeroen

Het lijkt wel alsof wij ons als blanke Nederlander moeten schamen voor onze huidskleur. Tijd dat er een stop op blanke pabostudenten komt en allochtone studenten standaard een voldoende halen!!!!! Wat een prutsverhaal zeg

2017-01-31 10:52:48

Jake Owen Raats

Jammer dat Punt meegaat in de weg-met-ons-mentaliteit die bij Links Nederland heerst. Maargoed, wat wil je met een tweederangs hogeschoolblaadje waar bijna niemand nog in geïnteresseerd is.

2017-01-31 09:13:55

Meer lezen?