Terug naar overzicht

Avans is een goede werkgever met twee aandachtspunten: werkdruk en openheid

OnderwijsboulevardAIIWTBTechniekhaluitleglesdocent-1920Bestuursvoorzitter Paul Rüpp is blij met de resultaten van het wekbelevingsonderzoek 2016, maar constateert dat er ook nog wat te winnen valt. “Open- en eerlijkheid van communicatie kan beter en werkdruk blijft een aandachtspunt.”

“Wat je kunt concluderen is dat we een stabiele organisatie zijn. Onze medewerkers zijn zeer betrokken en vinden Avans een goede werkgever”, stelt Rüpp. 76 procent van de medewerkers van Avans deed vorig jaar mee aan het werkbelevingsonderzoek. Dat onderzoek vindt eens in de twee jaar plaats onder medewerkers. Zij geven hierin hun mening over bijvoorbeeld leidinggevenden, sfeer tussen collega’s en de mogelijkheden tot scholing.

Avans deelt de resultaten per academie alleen met de academie zelf. Punt heeft deze niet ter inzage gekregen, ook de Avans Medezeggenschapsraad niet. “We willen de privacy van onze medewerkers garanderen. Sommige teams zijn zo klein dat je resultaten dan kunt herleiden naar een bepaald team. Dat willen we niet”, zegt Rüpp. Ingaan op de Avansbrede cijfers wil hij wel.

Voldoendes
Medewerkers geven gemiddeld een 8 voor het plezier in hun werk, de studentgerichtheid scoort een 7,8 en het respect voor collega’s ook een 8. Direct leidinggevenden krijgen een 7,6, directies een 6,9. Allemaal voldoendes, zoals ook de score 6,9 op de balans tussen werk en privé. Het is een van de kernverwachtingen die samenhangt met werkdruk. Op dat punt laat de hogeschool een kleine verbetering zien ten opzichte van het vorige onderzoek in 2014. Van een 6,7 naar een 6,9. Gemiddeld scoort het hbo hier een 6,6.

IG_Werkbeleving_Avans Breed_161116

“Werkdruk hangt erg samen met de thuissituatie van medewerkers”, zegt Karin Van den Burg, adjunct-directeur bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie. “Werk en privé zijn de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden geraakt. We moeten de invloed die dat heeft op medewerkers niet onderschatten.”

5 procentregeling
Werkdruk is al jarenlang een terugkerend thema. In 2012 leidde het tot een speciale taskforce en vorig jaar besloot het College van Bestuur docenten 5 procent vrij te roosteren om er iets aan te doen. Totale kosten van die maatregel: 5,2 miljoen euro per jaar.

“Uit dit onderzoek kun je niet herleiden of die investering daadwerkelijk zorgt voor werkdrukverlichting”, stelt Rüpp. “Een aantal academies heeft de maatregelen pas na de zomer ingevoerd, de enquête is een maand erna afgenomen. Daarnaast is werkdruk erg complex. Daar hangen zo veel zaken mee samen.”

‘We kunnen mensen wel gaan verbieden om na zeven uur ’s avonds te werken. Maar los je het daar mee op?’

De bestuursvoorzitter vindt het belangrijk om te weten hoe medewerkers de 5 procentregeling ervaren. “Dat gaan we zeker toetsen, maar via een aparte enquête.”
Rüpp is zich bewust van de beperkte mogelijkheden van het bestuur. “We kunnen mensen wel gaan verbieden om na zeven uur ’s avonds te werken. Maar los je het daar mee op? Bovendien zijn er medewerkers die het juist fijn vinden om ’s avonds te werken.”

‘We moeten echt anders gaan denken over hoe we omgaan met werk en privé’

Golvende beweging
Van den Burg is voorstander van een grote aanpassing op het personeelsbeleid. “We moeten echt anders gaan denken over hoe we omgaan met werk en privé. Alles verloopt nu lineair terwijl ik denk dat iedereen gebaat is bij een golvende beweging. Heb jij thuis een jong gezin, dan is het wellicht beter om minder te werken. Zijn je kinderen wat ouder dan is er wellicht meer ruimte voor je werk.”

De academies die minder scoren op het gebied van werkdruk, hebben vaak net een directiewisseling achter de rug of een ingrijpende wijziging in bijvoorbeeld het curriculum of de eigen organisatie. “Dat heeft impact op het personeel. Daar nemen we goed kennis van als bestuur. Het is iets waar we rekening mee moeten houden”, zegt Rüpp.

Rüpp: “In het algemeen kun je zeggen dat we het beter doen dan andere hogescholen en ook beter dan de meeste andere bedrijven. Natuurlijk heb je ook binnen Avans uitschieters naar boven en beneden. Dat bespreken we met de betrokken directies. Zij gaan het gesprek aan met de medewerkers. Waar komt een bepaalde score vandaan? En koppelen dat weer terug. Wij vragen er ook naar in bijvoorbeeld de managementrapportages.”

‘Bij Avans is het werkbelevingsonderzoek niet alleen een feestje van personeelszaken’

“Bij Avans is het werkbelevingsonderzoek niet alleen een feestje van personeelszaken”, stelt Karin van den Burg. “Ik heb bij veel organisaties gewerkt waarbij de resultaten worden gedeeld en dan verdwijnt het document in een lade. Hier wordt er echt werk van gemaakt.”

“Dertig procent van de medewerkers zegt het beste uit zichzelf te halen voor Avans. Dat is echt een grote groep”, stelt Van den Burg. “Dat is een belangrijk signaal richting de studenten: Avansdocenten zijn bevlogen. Ze raffelen niet zomaar een les af voor de klas.”

Openheid
Veel verbeterpotentieel ziet Marjolein Somers, beleidsmedewerker bij DPO, op het gebied van open- en eerlijkheid van communicatie. Een onderwerp waar ook Rüpp het komend jaar mee aan de slag wil. “Transparantie en openheid zijn belangrijke zaken. Die verdienen de aandacht. Uit gesprekken met medewerkers halen we op waarom Avans daar minder op scoort. Naar aanleiding daarvan gaan we er mee aan de slag. Het is een belangrijk aspect voor de doorontwikkeling van de organisatie zoals we die voor ogen hebben. ”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?