Terug naar overzicht

Licentiekosten voor toets Hogeschooltaal onterecht, Avans biedt gratis alternatief

illustratie: Julika RunowAvansstudenten kunnen niet verplicht worden een licentie aan te schaffen enkel om de toets van Hogeschooltaal te kunnen maken. De hogeschool is tot deze beslissing gekomen na een klacht van een student en onderzoek van Punt.

Hogeschooltaal is een digitaal leermiddel met daaraan gekoppeld een digitale toets. Studenten hebben voor het leermiddel een licentie van 55 euro nodig. Het verplicht aanschaffen van die licentie om ook te kunnen deelnemen aan de digitale toets is onterecht. Deze koppeling is strijdig met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Die stelt dat je geen extra kosten mag maken voor deelname aan tentamens. Studenten die niet willen oefenen in Hogeschooltaal hoeven geen 55 euro te betalen en maken dezelfde toets op papier.

“Een student wees ons begin dit jaar op de koppeling van de licentie aan de toets met de vraag of dat wel mocht”, vertelt bestuursvoorzitter Paul Rüpp. “We hebben dat uitgezocht en het is inderdaad strijdig met de WHW.” Punt onderzocht afgelopen weken de kosten die Avansstudenten maken naast hun collegegeld. Een deel van de studenten noemde daarbij ook de licentie voor Hogeschooltaal.

Papieren toets
Avans heeft dus besloten de verplichte licentieaanschaf los te laten, zodat studenten zonder kosten de toets kunnen maken. “Overigens werken niet alle academies met Hogeschooltaal en is het ook niet zo dat bij alle academies de licentie gekoppeld is aan de toets. Academies waarbij dit wel het geval is, moeten vanaf nu een papieren toets aanbieden aan studenten die ervoor kiezen geen licentie aan te schaffen of een apart account te laten aanmaken die enkel toegang geeft tot de toets. Over dat laatste zijn we in gesprek met de leverancier van Hogeschooltaal.”

Geld terug?
Studenten die denken dat ze onterecht hebben betaald voor de licentie van Hogeschooltaal kunnen dat kenbaar maken bij hun academie. “Het gaat daarbij om studenten die de licentie alleen gebruikt hebben om toegang te krijgen tot de digitale toets. Niet om studenten die Hogeschooltaal gebruiken als leeromgeving. Dat kunnen we overigens aan de keren dat er ingelogd is zien”, zegt Rüpp.

Verplichte literatuur
Avans stelt dat academies die gebruik maken van Hogeschooltaal dit leermiddel wel als verplichte literatuur op de literatuurlijsten mogen plaatsen. “Daarvoor geldt hetzelfde als voor boeken. Als een academie van mening is dat een boek nodig is om een toets te halen, staat het op de literatuurlijst. Het staat studenten vrij om het boek aan te schaffen of voor een alternatief te kiezen.”

Rüpp geeft aan dat Avans naar aanleiding van de brief van Bussemaker het beleid rondom extra studiekosten in 2015 al heeft aangescherpt. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt over hoe we bijvoorbeeld omgaan met de kosten van excursies en het aanbieden van een alternatief. Studenten met financiële problemen kunnen ook gebruik maken van ons profileringsfonds.”

Meer resultaten van het onderzoek van Punt naar extra studiekosten lees je vanaf volgende week donderdag in een nieuw Punt Magazine en op onze website. Daarin ook de reactie van studenten van de Avans Medezeggenschapsraad, meer duidelijkheid over de regels rondom extra studiekosten en de mogelijkheid om onterecht gemaakte kosten terug te vragen. Woensdag maakte het ISO bekend dat ze overwegen naar de rechter te stappen vanwege de extra studiekosten die studenten maken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?