Opinie: Het is hoog tijd voor een maatschappelijke dienstplicht

  diversiteit-1920Aan de ene kant is er gebrek aan personeel in bijvoorbeeld de zorg, aan de andere kant neemt de kloof in de bevolking toe. Dick Bosch, docent Integrale Veiligheid, vindt het hoog tijd voor de maatschappelijke dienstplicht.

  De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd. De grenzen van Nederland en Europa worden bestormd door vluchtelingen, jihadisten proberen de westerse samenleving te ontregelen. Burgers voelen zich onveilig er is een afbrokkelende samenhang. Het veiligheidsbesef neemt af. De Nederlandse bevolking neemt als het ware afstand van elkaar, maar we hebben elkaar nodig. In de zorg, bij Defensie en het in onderwijs is er gebrek aan ‘handjes’.

  Persoonlijk zou ik het idee willen omarmen, om te onderzoeken of een maatschappelijk moderne duurzame, “Maatschappelijke Dienplicht” kan worden ingevoerd. Duurzaam in de betekenis van ontwikkeling, een proces dat aansluit op de behoeften van het nu zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen

  Wat? Waarom?
  Vanaf het moment dat de dienstplicht werd ‘opgeschort’ is er discussie over. Een enkele moedige volksvertegenwoordiger benoemt het, maar het schijnt (hoe bijzonder in een parlementaire democratie) not done te zijn het te agenderen.

  Wat? Hoe ziet een maatschappelijke stage er uit?
  Een ‘maatschappelijke stage’ waarbij alle jongeren een vorming krijgen van drie maanden, gevolgd door drie maanden stage binnen tal van sectoren zoals, binnen de locale, provinciale overheden, de openbare orde en veiligheid, Defensie, sport, milieu en in de sociale zorgsector. Gezamenlijke projecten dienen te worden uitgevoerd. We gaan ons verbinden aan elkaar!

  Waarom? Actueel?
  Actueel jazeker, want we onderkennen een afbrokkelende samenhang in de Nederlandse samenleving. Actueel absoluut, omdat huidige drastisch maatregelen tegen bijvoorbeeld vermeende jihadisten onvoldoende effect sorteren en hen steeds meer isoleren en uitsluiten, op de lange termijn is dat onverstandig.
  Het is ‘van deze tijd’, omdat er onvoldoende collectieve betrokkenheid is. Er zijn veel Nederlanders (inmiddels 17 miljoen), maar wat bindt ons? Betrokkenheid lijkt in deze het toverwoord (hulpverleners niet hinderen, maar assisteren).

  Indien we er met zijn allen in slagen de jongeren te verbinden door samenwerken, omgaan met chaos, disciplinaire aanpak bij het bestrijden van rampen en calamiteiten, dan bouwt de BV Nederland tevens aan een potentieel wat nadien een leven lang kan worden aangesproken.

  De MDP zou ook een goed middel kunnen zijn om een met schooluitval sterk gerelateerd probleem aan te pakken: de verveling van de jeugd, onvoldoende structuur. De “verduurzaamde dien(st)plicht” MDP, kan helpen allochtonen een stem te geven en de integratie van ‘twee kanten’ te benaderen.

  Carl Rogers, gerenommeerd psycholoog, was van mening dat de mens twee belangrijke zaken in het leven moest ondergaan: het accepteren van een bepaalde mate van onzekerheid en het vermogen van uitstel om een beloning te verkrijgen. In de ouderwetse dienstplicht werd dit min of meer automatisch in de dagelijkse gang van zaken ingebracht. Handelingen moesten in een gecontroleerde omgeving worden uitgevoerd, maar het wat, waarom en hoe was onduidelijk en een beloning kwam (vaak) laat. Door jonge mensen te verplichten met elkaar een stageperiode te vervullen in eerder genoemde domeinen kan men deze vaardigheden ondergaan. Door deze aanpak wordt de jong volwassene gefaciliteerd om te gaan leren, aldus Rogers.

  ‘All good people agree,
  And all good people say,
  All nice people, like Us, are We
  And everyone else is They:

  But if you cross over the sea,
  Instead of over the way,
  You may end by (think of it!) looking on We
  As only a sort of They!’

  (Rudyard Kipling, 1926, Debits and Credits)

  H.J. Dick Bosch is luitenant kolonel der mariniers bd en hogeschooldocent bij de Academie voor Veiligheid en Bestuur.

  Meer artikelen over

           

  Deel dit artikel

  Reageer op dit artikel

  * Verplicht veld

  Reacties

  • In de zorg, in het onderwijs en maatschappelijke dienstverlening en wellicht andere domeinen zijn veel handen nodig die het werk kunnen doen. Niet het aller-moeilijkste werk, maar wel werk dat essentieel is voor het in standhouden van samenleving.

  • Eens met je conclusie, maar wat een dramatis(ch/erend)e intro..

  • Dus een ‘dienstplicht’ van 3 maanden? Wat wil je in die 3 maanden bereiken? 3 maanden stelt niks voor bij defensie. En hoe wil je het gaan bekostigen? Is er geld voor? Voor zover ik weet niet. Onhaalbaar plan, wat er ook niet gaat komen.