Terug naar overzicht

Opinie: Het is hoog tijd voor een maatschappelijke dienstplicht

diversiteit-1920Aan de ene kant is er gebrek aan personeel in bijvoorbeeld de zorg, aan de andere kant neemt de kloof in de bevolking toe. Dick Bosch, docent Integrale Veiligheid, vindt het hoog tijd voor de maatschappelijke dienstplicht.

De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd. De grenzen van Nederland en Europa worden bestormd door vluchtelingen, jihadisten proberen de westerse samenleving te ontregelen. Burgers voelen zich onveilig er is een afbrokkelende samenhang. Het veiligheidsbesef neemt af. De Nederlandse bevolking neemt als het ware afstand van elkaar, maar we hebben elkaar nodig. In de zorg, bij Defensie en het in onderwijs is er gebrek aan ‘handjes’.

Persoonlijk zou ik het idee willen omarmen, om te onderzoeken of een maatschappelijk moderne duurzame, “Maatschappelijke Dienplicht” kan worden ingevoerd. Duurzaam in de betekenis van ontwikkeling, een proces dat aansluit op de behoeften van het nu zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen

Wat? Waarom?
Vanaf het moment dat de dienstplicht werd ‘opgeschort’ is er discussie over. Een enkele moedige volksvertegenwoordiger benoemt het, maar het schijnt (hoe bijzonder in een parlementaire democratie) not done te zijn het te agenderen.

Wat? Hoe ziet een maatschappelijke stage er uit?
Een ‘maatschappelijke stage’ waarbij alle jongeren een vorming krijgen van drie maanden, gevolgd door drie maanden stage binnen tal van sectoren zoals, binnen de locale, provinciale overheden, de openbare orde en veiligheid, Defensie, sport, milieu en in de sociale zorgsector. Gezamenlijke projecten dienen te worden uitgevoerd. We gaan ons verbinden aan elkaar!

Waarom? Actueel?
Actueel jazeker, want we onderkennen een afbrokkelende samenhang in de Nederlandse samenleving. Actueel absoluut, omdat huidige drastisch maatregelen tegen bijvoorbeeld vermeende jihadisten onvoldoende effect sorteren en hen steeds meer isoleren en uitsluiten, op de lange termijn is dat onverstandig.
Het is ‘van deze tijd’, omdat er onvoldoende collectieve betrokkenheid is. Er zijn veel Nederlanders (inmiddels 17 miljoen), maar wat bindt ons? Betrokkenheid lijkt in deze het toverwoord (hulpverleners niet hinderen, maar assisteren).

Indien we er met zijn allen in slagen de jongeren te verbinden door samenwerken, omgaan met chaos, disciplinaire aanpak bij het bestrijden van rampen en calamiteiten, dan bouwt de BV Nederland tevens aan een potentieel wat nadien een leven lang kan worden aangesproken.

De MDP zou ook een goed middel kunnen zijn om een met schooluitval sterk gerelateerd probleem aan te pakken: de verveling van de jeugd, onvoldoende structuur. De “verduurzaamde dien(st)plicht” MDP, kan helpen allochtonen een stem te geven en de integratie van ‘twee kanten’ te benaderen.

Carl Rogers, gerenommeerd psycholoog, was van mening dat de mens twee belangrijke zaken in het leven moest ondergaan: het accepteren van een bepaalde mate van onzekerheid en het vermogen van uitstel om een beloning te verkrijgen. In de ouderwetse dienstplicht werd dit min of meer automatisch in de dagelijkse gang van zaken ingebracht. Handelingen moesten in een gecontroleerde omgeving worden uitgevoerd, maar het wat, waarom en hoe was onduidelijk en een beloning kwam (vaak) laat. Door jonge mensen te verplichten met elkaar een stageperiode te vervullen in eerder genoemde domeinen kan men deze vaardigheden ondergaan. Door deze aanpak wordt de jong volwassene gefaciliteerd om te gaan leren, aldus Rogers.

‘All good people agree,
And all good people say,
All nice people, like Us, are We
And everyone else is They:

But if you cross over the sea,
Instead of over the way,
You may end by (think of it!) looking on We
As only a sort of They!’
(Rudyard Kipling, 1926, Debits and Credits)

H.J. Dick Bosch is luitenant kolonel der mariniers bd en hogeschooldocent bij de Academie voor Veiligheid en Bestuur.

Punt. Of had jij nog wat?

MaxyCosi

Dweilen met de kraan open. Er zijn fundamentelere problemen in de maatschappij die eerst moeten worden aangepakt voordat mensen buiten henzelf gaan kijken, en zodoende de maatschappij kan 'verzachten'. Daar is geen geforceerde dienstplicht bij nodig.

2017-02-14 18:49:47

MaxyCosi

Deze 'maatschappelijke dienstplicht' klinkt als een top down maatregel. Als je meent dat dit soort ideeën het 'afbrokkelen van de maatschappij' kunnen tegen gaan of terug draaien, dan heb je het mis. Dit is namelijk een prachtig voorbeeld van ....

2017-02-14 18:45:49

Libertariër

Dus jij keurt dwang/geweld niet af? Principieel voor volledige persoonlijke vrijheid zijn, principieel tegen het afnemen hiervan, op welke manier dan ook. Daar wordt je pas een mooi mens van! ;-)

2017-02-13 19:58:12

Libertariër

Raadpleeg nogmaals de definitie van Libertariër. Zowel mijn opmerking als mijn politieke opvattingen hebben niks met materialisme te maken. Als je iemand verplicht tot iets wordt dit per definitie door geweld gefaciliteerd...

2017-02-13 19:53:23

Stan

.... moraliteit ontwikkelen. Vrijwilligerswerk en maatschappelijk besef op doen is zeer waardevol voor je verdere leven en loopbaan. En zelfs buiten deze materialistische voordelen; je word er ook een mooier mens van. ;)

2017-02-13 19:11:53

Stan

Libertariër, begrijpelijk dat jij je zo noemt. In jouw reactie komt nadrukkelijk naar voren dat je een echte materialist bent. afijn, er is niets immoreel aan het hebben van een dienstplicht. Een dienstplicht zou er zelfs voor zorgen dat jongeren ...

2017-02-13 19:10:01

Libertariër

Wat krijgt de student terug voor de 'stage'? Studiepunten? Is het een betaalde stage? Een dienstplicht is, hoe je het went of keert, immoreel. Plicht houd in het gebruik van dwang ofwel geweld. Verbintenis door het gebruik van geweld. Goed bezig.....

2017-02-12 19:45:17

Stan

Helemaal mee eens dat de dienstplicht opnieuw moet worden ingevoerd. Deze nieuwe aanpak dat onderwijs en andere maatschappelijke domeinen ook mee worden genomen lijkt me een prima toevoeging.

2017-02-11 15:07:45

Oude Stomp

Wat een omslachtig verhaal voor wat allang bestaat en uiterst effectief is: - een betaalde en een gewaardeerde baan.

2017-02-10 17:36:54

Max21

Algemeen basis inkomen. DAT nodigt pas uit tot ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

2017-02-10 17:08:54

Meer lezen?