Terug naar overzicht

Vaak geen stagevergoeding voor verloskundestudenten

AGZgezondheidszorgcollegeles-1920Studenten verloskunde krijgen vaak geen stagevergoeding van het ziekenhuis waar ze stage lopen. Ziekenhuizen negeerden hun eigen cao, waarin wel een vergoeding stond, op advies van opleidingen. Die waren bang voor te weinig stageplaatsen. Avansstudenten krijgen de vergoeding wel.

Hbo-studenten die stage lopen in een ziekenhuis hebben recht op een stagevergoeding van 300 euro, zo staat in de cao ziekenhuizen. Maar al sinds 2008 drongen de verloskundeopleidingen Amsterdam-Groningen, Maastricht en Rotterdam er bij ziekenhuizen op aan om die niet aan stagiairs te betalen, meldde het Rotterdamse hogeschoolblad Profielen.

Stageplaatsen
De hogescholen vreesden dat ziekenhuizen minder stageplaatsen zouden aanbieden als die verplicht zouden zijn de stagiairs te betalen. Dat bevestigde José Rigter van de Rotterdamse ziekenhuizen Franciscus Gasthuis & Franciscus Vlietland tegenover Profielen. “Als we per jaar honderd studenten een stagevergoeding moeten betalen, gaat er te veel geld van het budget van de afdeling af.”

Vorige week gingen de opleidingen verloskunde met elkaar in gesprek over een nieuw standpunt over de stagevergoedingen. Ze zullen zich niet meer met de cao ziekenhuizen bemoeien, tekende Profielen op uit de mond van Hans van der Moolen, directeur van het Instituut voor Gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam.

“We sluiten niet uit dat daardoor nieuwe stageproblemen ontstaan, daarover gaan we in gesprek met de ziekenhuizen”, aldus Van der Moolen.

Recht
Jasper van Dijk van de SP vindt de koerswijziging van de opleidingen een goede zaak. “Het niet betalen van stagevergoeding is onaanvaardbaar, zeker als het wel gewoon in de cao staat. Studenten hebben daar recht op, en mogen niet als onbetaalde arbeidskrachten worden ingezet.” Maar hoe zit het dan met een tekort aan stageplekken, waar de verloskundeopleidingen bang voor zijn?

“Ik begrijp dat hogescholen hiermee in hun maag zitten. Maar in plaats van studenten te gaan korten op iets waarop ze recht hebben, kunnen ze beter naar Den Haag komen voor meer budget. Ik help ze daar graag mee”, besluit Van Dijk.

Benadeelt studenten
Paul van Meenen (D66) is ook verbaasd over de werkwijze van de opleidingen verloskunde. “Ik vind het heel merkwaardig, je benadeelt zo je eigen studenten. En met driehonderd euro per maand gaat het nou niet bepaald om enorme bedragen, dus geld lijkt me niet het grootste probleem.”

Verloskundigen verkeren in een vergelijkbare situatie als coassistenten, die überhaupt geen recht hebben op een stagevergoeding. Dat moet anders, zegt Van Meenen. “Ik maak van dichtbij mee hoe zwaar zij het hebben. Voor dit soort zware stages, zowel bij hbo-studenten als bij coassistenten, is het een goede gewoonte om een redelijke vergoeding te betalen.”

Avans
Avansstudenten die stage lopen in een ziekenhuis krijgen de stagevergoeding conform de CAO wel. “Met uitzondering van eerstejaarsstudenten want die lopen maar enkele dagen mee”, zegt Michelle van Zon van de Academie voor Gezondheidszorg.

Punt. Of had jij nog wat?

AvansStudent

Ik denk dat het goed zou zijnals de kamer zich hiermee bemoeit en een wet opstelt waarin een minimum vergoeding voor iedere stagiaire in staat genoemd en dat bedrijven zelf mogen bepalen of zij meer vergoeden (bijv. €150/mnd)

2017-02-22 09:19:04

Meer lezen?