Terug naar overzicht

Aanpassing hbo-cao: 500 euro erbij en langer recht op ww

Vakbonden en hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over de aanpassing van de hbo-cao. Werknemers krijgen er in november eenmalig 500 euro bij en na ontslag houden ze langer recht op een hogere uitkering.

De aanpassing van de werkloosheidsregeling in de cao-hbo was nodig na een aantal wetswijzigingen. De Vereniging Hogescholen en de vakbonden hebben afgesproken dat de verkorting van de duur van de WW naar twee jaar niet geldt voor werknemers in het hbo: zij kunnen drie jaar een uitkering krijgen.

Uitkering
Daar komt bij dat die uitkering, anders dan in de wettelijke regeling, niet aan een maximum is gebonden: in het eerste half jaar bedraagt die 75 procent van het laatst verdiende loon – ongeacht of de werknemer in salarisschaal zeven of schaal vijftien zit – en de achttien maanden daarna 70 procent. Pas in het derde jaar is de uitkering niet hoger dan 70 procent van het hoogste salaris in schaal twaalf.

Als de ww-uitkering verbruikt is, heeft de werknemer nog maximaal 34 maanden recht op een aansluitende uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon, eveneens gemaximeerd op salarisschaal twaalf.

Werknemers die tien jaar voordat ze recht hebben op AOW worden ontslagen, krijgen na hun WW een extra aansluitende uitkering tot ze AOW ontvangen. Die is wel iets lager: hooguit 70 procent van het hoogste salaris in schaal tien.

500 euro bruto
Verder hebben de bonden en de Vereniging Hogescholen afgesproken dat alle hbo-werknemers een eenmalige uitkering krijgen van 500 euro bruto bij een fulltime dienstverband. De cao-hbo geldt tot 1 april 2018, op voorwaarde dat de vakbondsleden en de hogescholen akkoord gaan met de aanpassingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Arold Roestenburg

De aanpassing geldt voor iedereen die binnen de hogeschool werkt.

2017-04-10 11:32:15

H .nijkamp

Geld de aanpassing ook voor onderwijs ondersteunend personeel?

2017-04-10 10:14:23

Meer lezen?