Terug naar overzicht

Bussemaker: ‘Vrouwen, onderschat jezelf niet!’

Minder bescheidenheid, meer economische onafhankelijkheid en vooral: meer vrouwen aan de top. Dat bepleitte minister Jet Bussemaker woensdag tijdens internationale vrouwendag bij Hogeschool Inholland Delft. “Met een vrouw krijg je juíst meer kwaliteit.”

Druk was het met zo’n 35 studenten bepaald niet in de collegezaal die was gereserveerd voor een vraaggesprek tussen de minister en haar naamgenoot Jet de Ranitz, collegevoorzitter van Inholland. Voor een vrouwendag was de man-vrouwverhouding, tot genoegen van Bussemaker, wel behoorlijk in evenwicht.

Hoge posities
Volgens Bussemaker, in elk geval tot het aantreden van het nieuwe kabinet minister van Onderwijs en van Emancipatie, is dat in de top van het bedrijfsleven vaak niet het geval. Ze steekt haar ambitie niet onder stoelen of banken: zorgen voor meer diversiteit, en dus ook meer vrouwen, op hoge posities.

Of we daar veel vrouwen uit deze collegezaal gaan terugzien, is nog de vraag. Toen Bussemaker vroeg wie van de aanwezige studenten overweegt te stoppen met werken zodra het diploma binnen is, zag ze het unanieme hoofdschudden tevreden aan. Maar toen hun werd gevraagd of ze minder zouden gaan werken als er bijvoorbeeld kinderen komen, gingen er wel flink wat vrouwenhanden de lucht in.

“Dat begrijp ik best, maar daarvoor mag de man ook best wat inleveren”, zei Bussemaker. Volgens haar strandt tegenwoordig één op de drie relaties, waarna de vrouw regelmatig economisch kwetsbaar overblijft. Weg met de gender pay gap – vrouwen zouden 16 procent minder verdienen voor hetzelfde werk – en op naar brede steun voor meer vaderschapsverlof, luidt het devies van de minister.

Omhoog geschopt
Het was een vrij gemakkelijke middag voor Bussemaker, die weinig tegenspraak kreeg van de Delftse studenten. Ze betoogde dat vrouwen gezien moeten worden als “individu met talenten in plaats van als onderdeel van een groep”. Tegelijkertijd wil ze dat dertig procent van de topfuncties in het bedrijfsleven naar vrouwen gaat. Dat leverde wat tegengas op.

“Werkt een quotum niet averechts? Als vrouw voel ik me absoluut niet gediscrimineerd, juist eerder bevoordeeld”, wierp Esther, studente luchtvaarttechnologie, tegen. “Word ik niet omhoog geschopt, waardoor je veel scheve gezichten krijgt bij collega’s? Dat wil ik niet.”

“Ik snap je twijfels, het is logisch dat je alleen op je kennis en kunde wilt worden beoordeeld”, antwoordde Bussemaker. “Maar momenteel maken veel vrouwen om onbegrijpelijke reden geen promotie, of komen ze niet in de top terecht, terwijl ze daar wel thuishoren.” Meer bewustwording is wat de minister betreft hard nodig, waardoor gelijke kansen ontstaan en zulke maatregelen later niet meer nodig zijn.

‘Met een vrouw krijg je vaak juíst meer kwaliteit!’

“Veel bedrijven zeggen: ‘Ik wil best een vrouw aannemen, maar wél van kwaliteit.’ Daar wil ik van af. Met een vrouw krijg je vaak juíst meer kwaliteit!” Daarom, gaf Bussemaker het publiek als afsluitend advies mee, moeten vrouwen wat minder bescheiden zijn en elkaar wat vaker vertellen hoe goed ze zijn. “Mannen mogen dat natuurlijk ook doen. Maar of je dat nou leuk vindt of niet, vrouwen hebben dat toch iets meer nodig.”

Pabovrouwen
Ook een man stak zijn vinger op tijdens de bijeenkomst. Pabostudent Pieter kan het aantal mannelijke medestudenten op één hand tellen, en vroeg de minister of ze daar wat aan kan doen. “In de personeelskamer op mijn stagescholen gaat het vooral over typische vrouwenonderwerpen. Hoe komen er meer mannen in het onderwijs?”

Een terechte vraag, vond Bussemaker. “Dat is ook een zorg van mij, ik zou graag meer mannen op de pabo zien. Het is niet goed als kinderen tot hun twaalfde alleen maar met vrouwen in aanraking komen.” De werkvloer zou ‘manvriendelijker’ moeten worden: “Het klinkt misschien stom, maar praat als lerares met je collega’s ook eens over innovatie in het onderwijs, en niet alleen over de nieuwe broek die je hebt gekocht.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?