Terug naar overzicht

De Avansstemwijzer: studenten en medewerker vertellen waarom je op hun partij moet stemmen

illustratie: Julika Runow

Twijfel jij nog op welke partij jij gaat stemmen 15 maart? Speciaal voor de zwevende kiezers lichten zeven Avansstudenten en docenten van diverse partijen toe waarom je op hun partij moet stemmen.

Hubert Bonis, lid SP en vierdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch
“SP = StudentenPartij. Studeren moet voor iedereen toegankelijk zijn. Of je nu rijk of arm bent. Met de invoering van het leenstelsel is studeren voor veel jongeren een stuk moeilijker gemaakt, zeker voor jongeren uit een lager milieu. Doordat studenten moeten lenen, haken er veel af. Studenten krijgen een torenhoge studieschuld, wat leidt tot een leven lang aflossen. De SP wil de basisbeurs weer terug als gift voor alle studenten en stoppen met dit schuldenstelsel. Studenten moet je niet in de schulden steken, maar in de boeken!  De SP wil dat studenten en docenten meer zeggenschap krijgen. Door democratisering creëren we onderwijsinstellingen die in dienst staan van de studenten. Falende bestuurders kunnen sneller worden weggestuurd.

De SP wil het minimumjeugdloon afschaffen, zodat jongeren volwaardig betaald worden net als volwassenen. Naast collegegeld betalen studenten huur, zorgpremie en eventueel eigen risico. De SP wil het eigen risico in de zorg afschaffen. Dat is een boete op ziek zijn. Door de marktwerking uit de zorg te halen, hoeven de premies niet omhoog. Zo houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Dat realiseren we door het invoeren van een Nationaal ZorgFonds.

Ik ben zelf politiek actief omdat ik me erger aan onrechtvaardigheid in de wereld. Ik heb gekozen voor de SP omdat deze partij opkomt voor de gewone burger, de zwakkere in de samenleving en strijd tegen de macht van de multinationals.” Daarom doe ik mee aan flyeracties

Sanne Bijlsma, raadslid PvdA Breda en docent Sociale Studies in Breda
“Kwaliteit van onderwijs staat voor ons op nummer 1! Daarom ben ik ook een trotse docent aan Avans want óók hier gaan wij voor de allerbeste kwaliteit. Ik ben óók trots als gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid hier in Breda; we waren niet voor niets dé eerste onderwijsstad van Nederland. Iedereen verdient een gelijke kans om iets van zijn of haar leven te maken. Het mag écht niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont, of je ouders rijk of arm zijn. Die gelijke kans begint met goed onderwijs.

De Partij van de Arbeid wil de komende jaren miljarden investeren in onderwijs. Wij stimuleren studenten om de opgedane kennis in de praktijk te brengen in nieuwe ondernemingen, die potentieel veel werkgelegenheid zullen genereren. Denk bijvoorbeeld aan onze eigen expertisecentra binnen Avans. We investeren in kleinere klassen, betere begeleiding om uitval te voorkomen en meer contacturen. Extra aandacht gaat wat ons betreft uit naar de doorstroom van mbo en hbo, dit vraagt om extra investeringen en maatregelen. Wij hebben ons bijvoorbeeld hard gemaakt voor de OV- kaart in het mbo.

De PvdA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs, maar we vragen ook iets van de studenten. Net als veel Avansstudenten heb ik flink moeten lenen. Ik weet dat het absoluut niet fijn is om met een studieschuld te starten op de arbeidsmarkt. Een lastig thema dus, maar niet iets om uit de weg te gaan. Na zeven jaar politiek weet ik dat het noodzakelijk is om moeilijke keuzes te maken. 15 maart is het jou aan jou de lastige keuze op wie te stemmen; succes! Ik kies voor een partij en een vrouw (Petra Koenders #54, collega bij Avans) die het jou mogelijk maakt om je talenten maximaal te ontwikkelen!”

Loek Opdam, lid JOVD en derdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch
“Meer geld naar het onderwijs, dat wil elke partij behalve Henk Krol, maar laten we daar maar niet teveel woorden aan vuil maken.

Meer geld voor onderwijs staat bij elke partij hoog op de agenda. Alleen is er in het onderwijs helemaal geen tekort aan geld, het wordt simpelweg niet goed besteed. De VVD is niet per se de partij die het meeste geld wil investeren in het onderwijs, maar wél de partij die jouw onderwijsgeld steekt in het onderwijs en niet in bijzaken.

Om de kwaliteit van onderwijsinstellingen te verbeteren, wil de VVD zich concentreren op waar ze goed in zijn. Dus niet een vijftigtal verschillende gemiddelde opleidingen om zoveel mogelijk studenten te trekken, maar de focus op de kracht van de hogescholen en universiteiten. Om dit te ondersteunen wil de VVD gaan belonen op de kwaliteit die de onderwijsinstellingen op deze manier leveren.

Maar de belangrijkste reden voor de student om op de VVD te stemmen is het ‘flexstuderen’. Als je flexstudeert, betaal je collegegeld per vak dat je volgt en niet elke maand de volle mep. Doe je een bestuursjaar, ga je een paar maanden backpacken of heb je een eigen onderneming waar je wat meer tijd voor nodig hebt? Dan hoef je lekker geen studiegeld te betalen voor de vakken die je niet volgt! Mooi toch?

Dit maakt de VVD de beste partij voor de student.”

Hugo Westerlaken, bestuurslid CDJA en eerstejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch
“Het CDJA is een club die mij dicht aan het hart ligt, sinds november ben ik algemeen bestuurslid. Sommige jongeren denken populair te zijn door te stemmen op bijvoorbeeld D66 of GroenLinks. Maar waarom eigenlijk? Waarom zou je kiezen voor een partij die jou op kosten jaagt door een leenstelsel? Waarom zou je kiezen voor partijen die nauwelijks maatregelen nemen voor een veiliger Nederland?

Het leenstelsel gaat in tegen de grondgedachte van het onderwijs: gelijke kansen voor iedereen. Het CDA wil het leenstelsel daarom terugdraaien door de basisbeurs voor de bachelor fase opnieuw in te voeren. Ook niet onbelangrijk is dat het CDA zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het hoger onderwijs en dat de Ov-studentenkaart blijft bestaan.

En innovatie en duurzaamheid, kiest het CDA daar voor? Ja! Het CDA wil de kans voor een baan na jouw studie vergroten door te kiezen voor een stevige impuls voor groei, innovatie en een duurzame toekomst. Het CDA steekt in het verkiezingsprogramma maar liefst 900 miljoen per jaar in innovatie. Het CDA kiest daarnaast voor veiligheid om de kans op bijvoorbeeld aanslagen te verkleinen. Veiligheidsdiensten, politie en defensie krijgen er geld bij om jou en de wereld te beschermen.

Ook wordt het eigen risico lager, komt er een herwaardering van het vaste contract en kun je later langer met ouderschapsverlof om de eerste momenten van jouw kind bewust mee te maken. En stiekem ben jij toch ook voor waarden en normen? Stem daarom CDA. En stemmen is geheim, dus niemand hoeft er achter te komen.”


Erwin Gruijt, lid SGP en tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch

“Wat mij betreft wordt de SGP de grootste partij. De SGP komt op voor het leven. Voor het begin, het eind en alles wat daartussen zit. Daarom zet de SGP zich bijvoorbeeld in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en willen ze de basisbeurs weer terug. Maar om te leren moet een land wel veilig zijn. De SGP was de enige partij die al jaren geleden riep dat er meer geld naar defensie moest. Nu roepen bijna alle partijen dat. De SGP denkt vooruit. En regeren, ís vooruitzien.

Ik kies heel bewust voor de SGP. Daar draagt niet alleen mijn christelijke identiteit aan bij, maar ook de manier van politiek voeren van de partij. De oudste partij van Nederland, opgericht in 1918, stáát nog steeds voor hun principes en standpunten. Je kunt van de SGP zeggen wat je wilt, maar ze zijn wel standvastig. Het veelgehoorde bezwaar dat politici van vandaag de dag geen ruggengraat meer zouden hebben, gaat voor de SGP zeker niet op.

De SGP is geen partij die maar wat aan de interruptiemicrofoon staat te schreeuwen, maar gedegen en goed doordachte vragen stelt. De rustige en genuanceerde toon staat mij enorm aan, zeker in een tijd waarin harde schreeuwers de meeste aandacht vragen. Tenslotte is de wereld niet zo zwart-wit als soms geschetst wordt. De SGP is een partij die stáát voor hun principes en die te midden van deze woelige en vloeibare samenleving het roer recht houdt.”

Jake Owen Raats, gemeenteraadslid Leefbaar Etten-Leur, kandidaat voor de PVV Noord-Brabant en tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch
“Allereerst stemde de PVV tégen het afschaffen van de studiefinanciering. Partijen als D66 en GroenLinks zeggen echte studentenpartijen te zijn, maar zij hebben de afschaffing juist mogelijk gemaakt.

De Nederlandse cultuur, normen en waarden zijn belangrijk. Deze moeten dan ook terug te vinden zijn in het onderwijs. Zo zien we dat Zwarte Piet moet verdwijnen, moslims vrij eisen met het Suikerfeest en dat zij zich ziek melden tijdens de carnavalsviering. Het kerstontbijt of -diner moet ineens een winterontbijt of -diner zijn. Ook moeten we stoppen met Arabische lessen op school.

Jongeren denken nog niet in hokjes. Homo, hetero, biseksueel, transgender (e.a.), gelijkwaardigheid is het basisprincipe. Zij zien ook, dat personen uit een bepaalde cultuur, die gelijkwaardigheid niet erkennen. Zelfs niet tussen man en vrouw. En wanneer jongeren er wat van denken, zijn ze racist of islamofoob.

Jongeren zijn de valse verwijten van ‘racisme’ en ‘islamofobie’ zat. Politieke correctheid dringt tot de meeste jongeren gelukkig niet door, zij kunnen nog vrij denken. Jongeren zien dat hun cultuur een flinke stap achteruit moet doen, terwijl andere (minderwaardige) culturen voorrang krijgen.

Harm Beertema, onderwijswoordvoerder voor de PVV, heeft zich ervoor hard gemaakt dat middelbare scholen leraren aannemen met het geld wat ze daarvoor krijgen, nadat bleek dat scholen dat geld voor andere zaken gebruikten. Er bleken 1217 leraren minder aangenomen te zijn dan waarvoor geld beschikbaar was!

De PVV is een partij die vóór de Nederlandse cultuur en normen en waarden staat. En waar onderwijs hoog in het vaandel staat.”

Yannic van Heereveld, lid van GroenLinks en tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch
“Ik wil leven in een sociale samenleving waarin we mét en niet lángs elkaar leven.  Ik wil een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, een samenleving van optimisme waarin we de vruchten van Internationale en Europese samenwerking plukken.

Juist studenten zijn voor GroenLinks erg belangrijk. Toponderwijs is voor een sterke en competitieve kenniseconomie als Nederland van het grootste belang. Zo wil GroenLinks ruim baan maken voor het ouderwets stapelen van opleidingen, waardoor meer mensen met net wat extra bagage de arbeidsmarkt op gaan.

Als linkse partij zien wij een grote rol voor de overheid op sociaaleconomische thema’s. Zo willen wij dat het collegegeld gehalveerd wordt en de aanvullende beurs verruimd.

Een ongeluk zit in een klein hoekje maar om dan direct nog een paar honderd euro te dokken voor een eigen risico is dubbel shit, daarom willen wij het eigen risico afschaffen zodat de huisarts bepaalt of je doorverwezen moet worden en je portemonnee je niet tegenhoudt.

Veel studenten maken gebruik van het OV en GroenLinks wil hierin flink investeren. Klimaat en duurzaamheid zijn vanzelfsprekend van groot belang binnen onze partij. Juist voor onze generatie, die nog een heel leven voor zich heeft, is het belangrijk dat we zuinig met onze planeet. zodat wij, maar ook generaties na ons, hier in de toekomst nog lekker van kunnen genieten.

GroenLinks is meer dan de mooie ogen van Jesse Klaver, daarachter staat namelijk nog een mooiere visie voor Nederland en ik hoop dat jullie ons daarmee op 15 maart steunen.”

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?