Terug naar overzicht

Experiment: zelf bepalen wanneer je de toets maakt

illustratie: Julika RunowHeb je nog drie hoorcolleges te gaan, maar denk je al klaar te zijn voor de toets? Bij vijf opleidingen aan de Hogeschool Windesheim kun je hem al wat eerder maken.

De opleidingen verpleegkunde, technische bedrijfskunde, communicatie en de lerarenopleidingen aardrijkskunde en lichamelijke opvoeding zijn nu al aan de slag gegaan met de pilot. “Dit zorgt voor meer spreiding in de toetsen, waardoor de studiedruk verlaagd wordt”, zegt Windesheimdocent en projectleider Frank Sturrus. Het tentamen wat later doen is niet mogelijk, omdat dat studievertraging zou opleveren.

Verantwoordelijkheid
Heel vroeg een toets maken om er maar vanaf te zijn, is geen goed idee, want het aantal herkansingen neemt niet toe. “Als studenten onvoorbereid zijn en denken: ‘Laat ik het eens proberen, we zien wel’, zijn ze waarschijnlijk al één van hun twee kansen kwijt”, zegt Sturrus. Hij erkent dat er zo meer verantwoordelijkheid bij de studenten komt te liggen, maar denkt dat ze dat wel aankunnen.

Om te voorkomen dat studenten die eerder aan de beurt zijn gekomen vragen doorspelen aan hun studiegenoten, wordt het alleen gedaan met meerkeuzetoetsen, waarvoor al een enorme vragenbank bestaat. Omdat het in eerste instantie gaat om digitale toetsen, waarvan de uitslag direct door de computer wordt berekend, krijgen docenten geen extra nakijkwerk.

Flexibiliteit

Het toetsexperiment past in de plannen van collegevoorzitter Henk Hagoort, die vorige week in een interview met het Financiële Dagblad aangaf dat het hoger onderwijs ‘radicaal moet hervormen’. Zo pleit Hagoort voor meer flexibiliteit en vrijheid voor studenten, onder meer door het zelf samenstellen van het curriculum via losse modules. Hij trekt de vergelijking met een belbundel, waarbij iedere gebruiker zelf kan kiezen wat hij of zij nodig heeft.

Jeroen Wienen van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) is positief over het experiment. “Wij juichen het toe als studenten die ruimte krijgen om hun studiecarrière in te richten op een manier die goed bij hun wensen past. Daar is het ISO natuurlijk een groot voorstander van.” Het lijkt Wienen daarom een goed idee als meer hoger onderwijsinstellingen gaan kijken naar de mogelijkheden voor flexibel toetsen.

Isolement
“Je ziet nu vaak dat studenten zich net voor de tentamenperiode in een isolement steken”, zegt Wienen, die vindt dat het huidige systeem van toetsing niet past bij hoe onderwijs bedoeld is. “Het leerproces zou altíjd centraal moeten staan. Dat gebeurt niet bij toewerken naar een paar pieken, en dan weer een hele tijd lang leve de lol.”

Flexibilisering staat al langer op de agenda in het hoger onderwijs. Er zijn onder meer experimenten met het betalen van collegegeld per vak en het uitdelen van tegoedbonnen die studenten bij verschillende onderwijsinstellingen kunnen inwisselen. Het is aan het nieuwe kabinet om hier verdere besluiten over te nemen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?