Terug naar overzicht

Friese onderwijsinstellingen willen schakeljaar voor havisten

illustratie: Janine JanssenHet Friese onderwijs wil havisten beter voorbereiden op hun hbo-opleiding in de hoop dat ze dan minder vaak uitvallen. Daarvoor is de steun nodig van het komende kabinet, staat in een manifest.

Na vijf jaar studeren haalt slechts 45 procent van de havisten een bachelordiploma. Alle meeloopdagen, studiekeuzechecks en loopbaanoriëntatie ten spijt, lukt het nog steeds niet meer jongeren te laten slagen.

Daar moet wat aan gebeuren, vinden Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool, Van Hall Larenstein en een aantal middelbare scholen in Friesland. Zij pleiten voor ‘het nieuwe leerjaar’: op maat gesneden extra onderwijs voor havisten.

Rigoureus
Het plan is geïnspireerd op een idee van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de havo zesjarig wilde maken. Alleen vonden de Friezen dat wat te rigoureus: niet alle leerlingen hebben daar immers baat bij.

Daarom pleit het samenwerkingsverband voor maatwerk. Leerlingen zouden bijvoorbeeld bijles kunnen nemen om zittenblijven te voorkomen of voordat ze aan de hogeschool beginnen alvast enkele modules volgen, om te wennen.

“Het is zaak om niet in bestaande structuren te denken”, zegt Klaas-Wybo van der Hoek vicevoorzitter van het college van bestuur van Stenden Hogeschool. “Die werken blijkbaar niet. We willen juist af van de one-size-fits-all-benadering en maatwerk bieden aan leerling en student.”

Proeftuin
Hoe het plan gefinancierd moet worden is nog niet helemaal duidelijk, maar het netwerk hoopt dat er geld overblijft wanneer er minder jongeren blijven zitten of de verkeerde studiekeuze maken. Daarnaast pleiten de onderwijsinstellingen voor extra financiële middelen. Friesland zou kunnen dienen als ‘proeftuin’ voor het project, schrijven ze in een gezamenlijk manifest.

De vraag is of het ministerie van Onderwijs het plan zal toejuichen. Een eerder, soortgelijk voorstel van onder anderen collegevoorzitter Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) voor een schakeljaar in het mbo, werd door minister Bussemaker afgewezen. Ze vond dat de bal dan te veel bij studenten wordt gelegd en dat hogescholen maar beter hun best moeten doen om studenten over de eindstreep te krijgen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?