Terug naar overzicht

Hoger onderwijs wil helpen met inburgeren: ‘ingrijpen nú nodig’

Hogescholen en universiteiten willen nieuwkomers helpen bij hun inburgering met op maat gesneden onderwijs. Het komende kabinet moet daartoe meer ruimte geven, staat in een pamflet.

De resultaten van het huidige inburgeringsbeleid zijn “verontrustend”, staat in een pamflet waar zo ongeveer het hele onderwijs zijn handtekening onder heeft gezet. Mbo-instellingen, hogescholen, universiteiten en particuliere onderwijsinstellingen staan erbij, maar ook de stichting voor vluchtelingstudenten UAF en de Nederlandse gemeenten.

Leg verantwoordelijkheid bij gemeenten
Kern van de zaak: geef gemeenten de regie bij de inburgering van nieuwkomers. Zij kunnen dan met onderwijsinstellingen afspraken maken en zorgen dat de onder meer vluchtelingen zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Op dit moment is de nieuwkomer zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering en dat werkt niet goed, concludeerde de Algemene Rekenkamer onlangs. De inburgeraars weten niet welke cursussen ze moeten kiezen en de kwaliteit van die cursussen wordt ook niet getoetst.

Eigen schakelprogramma’s 
Universiteiten en hogescholen zouden graag schakelprogramma’s maken om nieuwkomers op hun eigen niveau te laten studeren. “Onderwijsinstellingen moeten meer ruimte krijgen om publieke middelen in te zetten voor schakeltrajecten zodat vluchtelingen in het reguliere onderwijs kunnen instromen”, aldus het pamflet.

Problemen met duale trajecten
De Rekenkamer zag ook problemen met ‘duale trajecten’, waarin vluchtelingen hun inburgeringscursus combineren met werken of studeren. De belemmeringen zouden moeten worden weggenomen. “Het huidige beleid stimuleert inburgeraars onvoldoende om op het hoogst haalbare niveau examen te doen. Dit verkleint mogelijk de kans op participatie.”

De ondertekenaars van het pamflet zijn het met de Rekenkamer eens. Ze hopen dat de komende regering snel tot actie overgaat.

Punt. Of had jij nog wat?

Robbert

Als er dan publieke middelen worden ingezet, mag het publiek dat ook meebepalen naar wie dit gaat? Mij lijkt het onbegonnen werk om alle kansarmen zomaar te gaan opleiden. Laten we kijken naar wie de potentie heeft om ook iets terug te doen voor NL.

2017-03-27 16:57:24

Meer lezen?