Terug naar overzicht

Kabinet: pabo’s hoeven niet gesplitst

De pabo’s hoeven niet te veranderen in twee opleidingen tot leraar voor jonge kinderen en leraar voor oudere kinderen. Het is niet nodig, vinden de demissionaire bewindslieden van Onderwijs.

Lesgeven aan kleuters is heel anders dan lesgeven aan prepubers in groep acht. Toch worden studenten aan de pabo opgeleid voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar. Misschien is het beter om de opleiding te splitsen, opperden D66 en CDA vorig jaar.

Aparte opleidingen
Die gedachte kwam niet uit de lucht vallen. Voordat de kleuterschool en de lagere school halverwege de jaren tachtig werden samengevoegd tot basisschool, waren er aparte opleidingen voor kleuterleidsters en onderwijzers. Misschien had dat beter zo kunnen blijven, wordt soms geopperd.

Dat zou niet alleen pedagogische voordelen hebben. Een splitsing kan ook helpen om meer mannen voor de pabo te interesseren. Zij zouden weinig zin hebben om kleuters les te geven en gaan daarom liever iets anders studeren.

D66 en CDA wilden het kabinet oproepen om de pabo te splitsen, maar op verzoek van VVD-staatssecretaris Dekker zetten ze die motie even in de ijskast. Dekker ging eerst praten met lerarenverenigingen, opleidingen, vakbonden en andere groepen.

Specialiseren
Dat is gebeurd en het kabinet ziet weinig in het splitsen van de pabo’s. Studenten kunnen zich binnen de pabo al specialiseren in het jonge kind en daarom hoeft er geen aparte opleiding voor te komen. De pabo’s hebben bovendien hun kwaliteit verhoogd en “geven een goede basis om les te kunnen geven aan zowel het jonge als het oude kind”, menen de bewindslieden.

Ze onderstrepen dat een goede opleiding “zeker geen eindpunt” is. Leraren moeten doorgroeien “van startbekwaam naar vakbekwaam”. Startende leerkrachten hebben sowieso begeleiding nodig, is het idee, hoe goed ze ook zijn opgeleid.

Het is de vraag of D66 en CDA tevreden zijn met de brief. De Kamerleden waren zo kort na de verkiezingen nog niet bereikbaar voor commentaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?