Terug naar overzicht

Nederlandse klimaatwetenschappers vrezen bezuinigingen Trump

Wetenschappers in de hele wereld maken zich zorgen over de klimaatsceptische houding van Donald Trump en de bezuinigingen die hij wil doorvoeren. “Daarnaast is de vraag of de Amerikaanse data nog wel objectief zijn, als je ze al krijgt.”

De Britse krant The Guardian meldde gisteren dat veel Britse wetenschappers bang zijn dat hun onderzoek gevaar loopt wanneer Trump zijn dreigementen waarmaakt en flink gaat bezuinigen op klimaatwetenschap. De Amerikaanse president steekt zijn wantrouwen niet onder stoelen of banken.

“Expensive bullshit”
In 2014 twitterde hij al dat deze “very expensive bullshit” moest stoppen. En gisteren werd bekend dat hij het onderwerp klimaatverandering minder zwaar wil laten meewegen bij belangrijke beslissingen.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zegt dat ook Nederland de Amerikaanse bezuinigingen zal voelen. “We werken in verschillende onderzoeksprojecten samen met Amerikaanse partners”, zegt woordvoerder Froukje Rienks.

“Onder andere met big data, over wereldwijde effecten als de verhoogde uitstoot van broeikasgas door de opwarming van de bodem rondom de poolgebieden. Als je de data uit en over de VS zou missen – zo’n groot land, ook qua uitstoot – zou dat een groot gemis zijn. Daarnaast is de vraag of de Amerikaanse data nog wel objectief zijn, als je ze al krijgt.”

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee verwacht “echt last” te krijgen van Trumps voornemens. Voor zijn onderzoek naar zeespiegelstijging bijvoorbeeld gebruikt het NIOZ één Nederlandse en één Amerikaanse satelliet. “Het is problematisch als een van de twee wegvalt: je hebt dan minder data tot je beschikking en wat je hebt is lang niet zo betrouwbaar, doordat je de data niet kunt dubbelchecken via de andere satelliet.”

VS spelen cruciale rol
Ook hoogleraar paleoceanografie Appy Sluijs van de Universiteit Utrecht is bezorgd. President Obama had de neergaande investeringen van Bush net gerepareerd, zegt hij. Sluijs’ onderzoeksprogramma wordt publiek gefinancierd. Hij analyseert de oceaanbodem op klimaatveranderingen in het verleden. “Hier spelen de VS een cruciale rol in. Ik maak mij zorgen over het voortbestaan van het programma, dat tot cruciale ontdekkingen heeft geleid.”

Michiel van den Broeke, Utrechtse hoogleraar polaire meteorologie, sluit zich daarbij aan. “Het is nog wat vroeg om nu al aan te geven hoe groot de schade zal zijn. Maar dat er schade zal zijn is zeker, en de voortekenen zijn slecht.”

Uitstel
“Het grootste gevaar is dat technologische innovaties, en dan met name satelliettechnologie, zullen worden vertraagd en dat dit zal leiden tot uitstel of zelfs afstel van nieuwe onderzoeksmissies”, stelt Van den Broeke. “Dit betekent dat tijdseries van bijvoorbeeld het massaverlies van de ijskappen van Groenland en Antarctica zullen worden onderbroken. Dit zal ten koste gaan van onze voorspellende kracht.”

In het Britse artikel wordt gesproken over het internationale karakter van satellietdata, die bijvoorbeeld gebruikt worden om het weer te voorspellen. “Dat is cruciaal voor een enorm land als Amerika”, zegt Van den Broeke. Maar voor Nederland is die bezuiniging minder riskant, omdat ons land afhankelijk is van de data van het Europese weercentrum ECMWF.

Het KNMI wil nog niet op de zaken vooruitlopen. “Momenteel spelen er veel emoties in de wetenschap en we willen daarom eerst afwachten of deze bezuinigingen er daadwerkelijk gaan komen.” Ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zegt op dit moment nog geen actie te ondernemen, maar de zaak wel in de gaten te houden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?