Terug naar overzicht

3 miljoen euro van ov-boetes gaat naar DUO

Studenten betalen een boete als ze vergeten om hun ov-kaart op tijd stop te zetten, maar dat geld gaat niet alleen naar de vervoersbedrijven. Bijna drie miljoen euro is voor de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Jaarlijks ontvangen de vervoersbedrijven meer dan dertig miljoen euro aan boetes van studenten met een verlopen ov-kaart. Daar is veel kritiek op, omdat de boetes erg hoog zijn en veruit de meeste studenten helemaal niet van kwade wil blijken. De communicatie van DUO zou te wensen overlaten.

Onduidelijke mailtjes
Vaak hebben studenten helemaal niet door dat er een probleem is met hun ov-kaart, schreef deze week de Nationale Ombudsman. De mailtjes van DUO zijn niet duidelijk genoeg of gaan naar een oud mailadres. DUO zou studenten moeten bellen om te zorgen dat hun schuld niet verder oploopt, voordat de deurwaarder eraan te pas komt.

DUO krijgt een jaarlijkse vergoeding van 2,9 miljoen euro voor het werk rond de ov-boetes. Dat bedrag gaat met de inflatie omhoog, is met het ministerie van OCW afgesproken.

Gemaakte kosten
“Deze vergoeding is ter dekking van alle door DUO gemaakte kosten voor de inning”, verklaart de instantie. Het gaat onder meer om communicatie met studenten, het afhandelen van klachten, het versturen van betalingsherinneringen en het afsluiten van betalingsregelingen.

Veel van de processen zijn (deels) geautomatiseerd, zoals het vaststellen, opleggen en innen van de boetes. De vergoeding van OCW is ook bedoeld voor het beheer van deze processen.

Voor zover bekend zijn er geen harde doelstellingen aan de vergoeding verbonden. Nadere informatie over de afspraken met OCW kan de dienst momenteel niet geven, maar het bedrag zou gebaseerd zijn op de “daadwerkelijke kosten” in 2010 en 2011.

3 miljoen euro om mailtjes te sturen?
De Landelijke Studentenvakbond kijkt ervan op. “Ik kan me niet voorstellen dat het 3 miljoen euro moet kosten om mailtjes naar studenten te sturen”, zegt voorzitter Jarmo Berkhout. “Zeker als dat grotendeels geautomatiseerd gebeurt. Als dit een prikkel is voor DUO om niets aan het onderliggende probleem te doen, dan is dat schandalig.”

De LSVb vindt dat de ov-studentenkaart automatisch stopgezet moet worden als hij niet meer geldig is. Volgens deskundigen zijn daar wel manieren voor, maar de ov-bedrijven stellen dat het niet zo eenvoudig is.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?