Terug naar overzicht

Budget academies groter, maar ook meer verantwoordelijkheid

Avans past het begrotingsmodel aan. Academies krijgen meer budget, maar moeten daarvan naast het reguliere onderwijs ook additionele projecten financieren. “Het afgelopen jaar was een wake-up call.”

Voorheen kregen academies een vast budget onder meer afhankelijk van het aantal studenten. Daarnaast konden academies bij het College van Bestuur aankloppen voor extra geld ter financiering van projecten die te maken hadden met innovatie. Vanaf volgend jaar ontvangen academies meer geld, maar moeten ze daar ook meer zelf mee financieren. Er blijft bij het College van Bestuur nog wel budget beschikbaar voor academie overstijgende projecten, maar dat bedrag is kleiner dan het voorheen was.

‘De inkomsten van Avans zijn niet gedaald, maar de uitgaven zijn wel gestegen’

Avans sloot het boekjaar af met een verlies van 5 miljoen euro. Een verlies dat de hogeschool kan dragen, maar het CvB streeft naar een evenwichtige begroting. “De inkomsten van Avans zijn niet gedaald, maar de uitgaven zijn wel gestegen. De hogeschool had jarenlang overschotten, dat is ongewenst en daarom zijn we meer gaan investeren in onderwijs en faciliteiten. Het probleem is dat we vorig jaar te laat zagen dat alle gezamenlijke plannen te duur werden. Daarom moest op het laatste moment worden ingegrepen in de begrotingen van academies en diensteenheden wat voor onrust heeft gezorgd”, zegt Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur. “Omdat we dat niet willen, gaan op een andere manier begroten.” “Het afgelopen jaar was een wake-up call”, voegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp toe.

Er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de academiedirecteur. Wie controleert of hij geen rare dingen met het geld doet?
“Als CvB zijn wij continu in gesprek met directies. Dat zijn inhoudelijke gesprekken over onderwijsvernieuwing en professionalisering van de organisatie. Daarin vertellen directeuren wat ze hebben gedaan en wat ze gaan doen”, zegt Zijderveld.

‘Door het budget van de academies te vergroten, verminder je de administratieve lasten en bureaucratie en creëer je meer ruimte voor academies’

“We willen hiermee de verantwoordelijkheden ook dieper in de organisatie leggen. Door het budget van de academies te vergroten, verminder je de administratieve lasten en bureaucratie en creëer je meer ruimte voor academies”, vult Rüpp aan. “Naast de gesprekken die wij voeren beschikt elke directie over een financieel adviseur die meekijkt, houdt de Diensteenheid Financiën en Studentzaken een vinger aan de pols en beschikken we bij Avans ook over Beleidsevaluatie en Control. Dat is een drie-lagen-structuur die borgt dat de juiste dingen gedaan worden met het budget.”


Wat als een directeur toch de fout ingaat?

“Bij Avans mag je fouten maken. Dat past bij een lerende organisatie. Daar voer je gesprekken over. Maar je kunt niet drie keer dezelfde fout maken”, zegt Rüpp. “We werken volgens het principe van high trust – zero tolerance.” Volgens Zijderveld is dat ook niets nieuws. “Ook de afgelopen jaren hebben we als College waar nodig ingegrepen. Overigens is de begrotingsdiscipline van de onderdelen van Avans de afgelopen jaren goed geweest.”

‘Het wordt niet zij en wij. We doen het samen’


Er blijft geld beschikbaar voor gezamenlijke projecten. Waar moet ik dan aan denken?

“We hebben als hogeschool een collectieve ambitie die is verwoord in Avans 2020. Elk jaar bekijken we welke projecten uitgevoerd moeten worden om daar uit te komen. Het wordt niet zij en wij. We doen het samen”, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen. “Directeuren hebben nu al goed in de gaten wat er bij andere academies gebeurt en dat moeten we ook vooral blijven delen. Waar je overlap ziet, kun je projecten samen oppakken”, vindt Rüpp.

Directeuren krijgen meer budget en verantwoordelijkheid. Kunnen ze zelf bijvoorbeeld een open dag gaan organiseren?
“Wat we decentraal kunnen doen moeten we decentraal doen. Maar wat centraal moet, moet centraal. Daar zit ook de efficiëntie in het gebruik van middelen in. Dat is de kracht van Avans”, zegt Rüpp. “Bovendien staat de hogeschool bekend als een sterk merk. Daar moet je gebruik van maken. Die uniformiteit, noem het de corporate identity, moeten we dus bewaken. Academies gaan niet zelf een open dag organiseren.”

Zijderveld benadrukt dat hoewel het gesprek bij Avans meer dan voorheen over geld gaat, kwaliteit leidend is en blijft. “De kracht van Avans is al die medewerkers die bruisen van ideeën. Die moeten we blijven faciliteren. Maar er zit een grens

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?