Terug naar overzicht

Deeltijdstudent Verpleegkunde wil tentamen mondeling herkansen

Na een aantal onvoldoendes voor het schriftelijk tentamen Evidence Based Practise wil een deeltijdstudent Verpleegkunde een mondeling. De examencommissie staat dat niet toe en de student stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De student wil graag zo spoedig mogelijk het tentamen halen omdat de opleiding volgend jaar met een ander curriculum werkt. Dan zou ze een heel ander tentamen krijgen inclusief andere lesstof, stelt ze in haar bezwaarschrift. Ze heeft al extra lessen gevolgd en met een docent gesproken over de stof, maar is onzeker over de toets en denk dat ze mondeling meer kans van slagen heeft. De student is niet aanwezig bij de zitting.

Uitzonderingen
De voorzitter van de examencommissie geeft aan dat het bij sommige tentamens belangrijk is om de schriftelijke vaardigheden te toetsen. “We maken daar wel uitzonderingen op, bijvoorbeeld in het geval van een functiebeperking of bij studenten met een topsportstatus, maar daar is hier geen sprake van.”

Twee kansen
Dat de opleiding het curriculum vernieuwt klopt, maar daar hoeft de student zich geen zorgen over te maken, zegt de voorzitter van de examencommissie. “Volgens de Onderwijs – en Examenregeling heeft de student volgend studiejaar nog twee kansen om de toets in de oude versie te maken. Daarnaast heb ik de docenten gesproken en inhoudelijk verandert er niet veel aan de lesstof in de nieuwe situatie.”

“Het is niet onze bedoeling een student te laten struikelen over een toets”, zegt de voorzitter van de examencommissie. “Ik was graag vóór deze zitting het gesprek met de student aangegaan, volgens mij waren we er samen wel uitgekomen. Maar ondanks verschillende keren bellen is het daar niet van gekomen.”

Het COBEX verklaart het bezwaar niet gegrond, de student moet het tentamen schriftelijk maken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?