Terug naar overzicht

Illegale praktijken in Tilburg: hoe vergroot je meldingsbereidheid buren?

Bij een gebrek aan kwalitatieve meldingen mag de politie geen invallen bij mensen thuis doen. Ook al vinden er illegale praktijken plaats. Hoe kan dat aangepakt worden? Dio Kock, tweedejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde (IVK) in Den Bosch, dook een Tilburgse volkswijk in voor onderzoek. Binnenkort overhandigt hij zijn bevindingen aan gemeente Tilburg.

Tilburg kent zijn louche plekjes en over de Trouwlaan en de Korvelseweg is redelijk wat bekend bij de gemeente en politie. Enkele maanden geleden deed de gemeente nog invallen met als resultaat 28 bekeuringen en 16.930 euro voor de Belastingdienst. Maar wat gebeurt er in de naastgelegen volkswijken? “De gemeente weet dat er ondermijnende criminaliteit plaatsvindt, maar ze ontvangen geen of onvoldoende meldingen om er iets mee te kunnen doen.”

Achter de voordeur
Dio ging in gesprek met de wijkagent, sociale werkers en buurtbewoners. “Het doel was om echt achter de voordeur te komen. Zeker 80 procent van de wijkbewoners was thuis, maar bijna iedereen had wel een excuus om niet mee te werken.” Bij de buurtbewoners bij wie hij wel binnenkwam, werd Dio gastvrij ontvangen. “Met koffie en koekjes.”

Het is tekenend voor de buurt, Dio kwam er al snel achter dat er bijna geen sociale cohesie is. Veel buren kennen elkaar niet en het interesseert hen ook niet wat er gebeurt. Als ze al wel op de hoogte zijn van ondermijnende criminaliteit, willen ze elkaar niet verlinken. “De fiets van de wijkagent tegen de gevel kan bij buren al argwaan wekken.”

Verlinken doe je niet
Mensen moeten zelf weten wat ze doen, wat schiet ik op met een melding maken en verlinken doe je niet, waren de reacties die Dio kreeg uit de wijk. Maar Dio kwam ook achter iets anders: “De hulpverleningsinstanties maken in sommige gevallen een afweging of een melding wel bevorderlijk is voor hun cliënt.”

Dichtbij laten komen
Hoe kun je dit gedrag veranderen? “Ik kwam erachter dat er op de website van de gemeente een gebrek is aan informatie over ondermijnende criminaliteit.” Dat is de eerste stap. Dio oppert ook een informatiecampagne, voor veel buurtbewoners zijn dergelijke situaties een ver van hun bed show. “Pas als iets heel gortig wordt en ze er zelf hinder aan ondervinden. Je moet inspelen op de drijfveren van de buurtbewoners, het dichtbij laten komen.” De student oppert ook een training voor de hulpverlening en hun meldingsbereidheid.

Challengeopdracht
Met zijn plan van aanpak won Dio de challengeopdracht van IVK voor de gemeente Tilburg. Volgend jaar neemt hij zelf plek in de jury. “Dat staat leuk op mijn CV.” Binnenkort mag hij samen met de andere vijf deelnemers de plannen overhandigen aan de gemeente en omgevingsmanagers.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?