Terug naar overzicht

Nieuw bestuur ISO en LSVb: Avansstudent Stan van de Sanden in bestuur LSVb

De twee landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO hebben dit weekend allebei een nieuw bestuur gekozen. Student Integrale Veiligheidskunde Stan van de Sanden is verkozen tot penningmeester van de LSVb.

Avansstudent Stan van de Sanden is één van de twee hbo’ers in de nieuwe besturen. Hij is oprichter en bestuurder van bildungs-academie Ucademy en zit daarnaast ook in de academieraad en de Avans Medezeggenschapsraad. Al die zaken geeft hij nu op voor een bestuursjaar bij de LSVb. “Met Ucademy heb ik al mogen meeproeven in de keuken van het onderwijs”, aldus Stan. “We staan nu op een keerpunt voor het onderwijs. Een nieuw kabinet, de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht dit is een belangrijk moment om te zorgen dat de stem van studenten gehoord wordt.”

Nieuwe voorzitter adviseerde minister
De Landelijke Studentenvakbond koos Tariq Sewbaransingh (24) tot voorzitter. Hij volgt de masterstudie bestuur en beleid aan de Universiteit Utrecht. Als student politicologie van de Universiteit van Amsterdam was hij voorzitter van de Centrale Studentenraad ten tijde van de Maagdenhuisbezetting.  Hij liep stage bij de Tweede Kamerfractie van D66 en was lid van de commissie-Van de Donk. Die adviseerde minister Bussemaker onlangs om de miljoenenopbrengst van het leenstelsel te gebruiken voor een nieuw soort prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.

Verbijsterend advies
“Verbijsterend”, vond de huidige LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout dat advies. “De basisbeurs is wegbezuinigd om te investeren in onderwijs, maar met de voorstellen van deze commissie gaan studenten daar helemaal niks van terugzien.” In een interview met Folia zegt Sewbaransingh dat hij lid was van de commissie-Van de Donk om het studentengeluid te laten horen. “Maar ik was niet het enige commissielid, daar zaten meer mensen bij. De LSVb-visie komt niet overeen met de visie uit het rapport, en de LSVb-visie, daar ga ik voor.”

Goede besteding leenstelselmiljoenen
Bij het Interstedelijk Studenten Overleg volgt Rhea van der Dong (23) voorzitter Jan Sinnige op. Haar voornaamste aandachtspunt is de goede besteding van de miljoenen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs. “Er is aan studenten beloofd dat ze dat geld zouden terugzien in de kwaliteit van hun onderwijs. We zijn het aan alle studenten verschuldigd om dat op de voet te volgen.” Net als haar nieuwe LSVb-collega volgt Van der Dong de Utrechtse masteropleiding bestuur en beleid. Ze zat in de universiteitsraad en liep stage bij de Onderwijsinspectie.

Eind juni nemen de nieuwe besturen het stokje over.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?