Terug naar overzicht

Academie voor Gezondheidszorg laat alle eerstejaars samenwerken

470 eerstejaarsstudenten van de drie opleidingen van de Academie voor Gezondheidszorg werkten begin april, op drie verschillende locaties tegelijkertijd, voor het eerst met elkaar samen tijdens een academiebrede projectweek. Die stond in het teken van interprofessioneel samenwerken (IPS).

De groepen bestonden uit studenten Verpleegkunde, Fysiotherapie en Mens en Techniek. “Eerstejaarsstudenten zijn vooral op hun eigen discipline gericht”, vertelt docent Verpleegkunde Irma Dalinghaus. “Daarom hebben we deze IPS-week aan het einde van het eerste jaar georganiseerd. We willen ze met een steeds breder perspectief laten kijken naar cliënten en hun omgeving, ook buiten hun eigen discipline.”

Pitch
Vijf dagen trokken de studenten met elkaar op. Ze werkten een casus uit en schreven zelf een nieuwe. Ook moesten ze een presentatie geven waarbij ze geen gebruik mochten maken van PowerPoint of Prezi. In een korte individuele pitch moesten de eerstejaars op zichzelf reflecteren. Op hun zelfbeeld, hun houding en of ze professioneel en mensgericht werken.

“Studenten hebben eerlijk naar zichzelf gekeken, ook naar het samenwerken in de groep”, vertelt Dalinghaus. “Bij de start dachten er veel: dit gaat nooit lukken, ik wil het niet, waarom moet het? Maar al na een dag of twee vonden studenten het leuk om met elkaar samen te werken. Voor de meesten was deze week een eyeopener. Ze hebben echt van elkaar geleerd.”

Casus
Een van de casussen waaraan de eerstejaarsstudenten hebben gewerkt ging over een 45-jarige leerkracht op een basisschool met artrose. Dalinghaus: “Wie is de cliënt? In dit geval zowel de vrouw en haar gezin als de school. Welke aanpassingen moeten er waar gedaan worden? Hoe zou de vrouw zichzelf en haar werkhouding kunnen aanpassen? In één presentatie beeldden de studenten dit uit. Een van hen speelde de cliënt, hoe haar leven op z’n kop staat met een chronische ziekte.”

Dalinghaus was vanuit de opleiding Verpleegkunde betrokken bij het opzetten van de IPS-week. “Studenten krijgen straks te maken met complexe situaties, de maatschappij verandert snel. Hoe kunnen we studenten daar beter voor uitrusten? We willen nu onderzoeken of we van interprofessioneel samenwerken bijvoorbeeld een minor kunnen maken. Het vak hoort in ieder geval een stevige plek te krijgen binnen het hoger onderwijs.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?