Terug naar overzicht

#AMR2017 Astrid Damen: ‘Openheid, transparantie en sociale veiligheid nog beter maken’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Astrid Damen
sr. Beleidsadviseur Communicatie / eventmanager Dienst Marketing Communicatie en Studentenzaken (DMCS)

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Het is belangrijk dat in de Avans Medezeggenschapsraad een brede vertegenwoordiging van studenten en medewerkers plaatsneemt. Op dit moment ben ik het enige AMR-lid dat bij een dienst werkt. Ik heb in de afgelopen periode gemerkt dat de informatie die je ter beschikking hebt en de mening die je daarop vaak baseert, voor een groot deel bepaald wordt door het organisatie-onderdeel waar je werkt. Gelukkig zijn er nu ook collega’s van DIF en het LIC kandidaat voor de AMR. Ik hoop van harte op een stevige dienstendelegatie in de nieuwe AMR. En natuurlijk wil ik daar zelf graag deel van uitmaken.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Openheid en transparantie staan hoog in ons vaandel. Ook sociale veiligheid is een onderwerp waar Avans voor staat. Ik wil ernaar streven om dat nog beter te maken dan het nu al is.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Medewerkers moeten niets, maar ik stel de stem van collega’s zeer op prijs. De taak van de AMR is om het algemene belang van Avans in haar geheel te behartigen. Je moet dus als AMR-lid proberen zicht te krijgen op het totale plaatje en eventuele  belangentegenstellingen te onderkennen.  Dat is een uitdaging, maar wel een heel interessante. Avans en alles wat daarbij hoort, ligt mij na aan het hart. Dus wil ik mij heel graag nog een periode inzetten voor de belangen van ons allemaal.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?