Terug naar overzicht

#AMR2017 Eitan Tom Godinger: ‘Maximize students potential qualities’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Eitan Tom Godinger
Derdejaarsstudent Avans School of International Studies Breda

Why are you running for the Avans Medezeggenschapsraad?
“The reason why I am running for this election is because things are not perfect. There are many things that need to be improved, cleared and upgraded. I personally believe that education in general and especially higher education has to be enjoyable rather than a hassle and personal rather than industrial. High education institution needs to build skills and abilities for young minds to make a change and contribute to society. That is my goal for this position.”

Why should students vote for you?
“If you are only aiming to get a 5.5 for your courses, if the non- mandatory lectures are not part of your schedule and if the reason why you are here is just for the diploma that means something is wrong. Those are examples of an institution that doesn’t challenge the students and doesn’t maximize their potential qualities. And why you should vote for me?  Because that is what I want to change. Let’s make Avans great again.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?