Terug naar overzicht

#AMR2017 Eric van Oevelen: ‘Verschil tussen mooie woorden en mindere daden zou kleiner moeten zijn’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Eric van Oevelen
Communicatieadviseur Leer- en Innovatiecentrum (LIC)

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Avans is een prachtige hogeschool met bekwame medewerkers. Naar mijn idee zijn het vooral de medewerkers die het succes van Avans inkleuren op de werkvloer, in het contact met studenten. Het afgelopen jaar is er stevig pas op de plaats gemaakt met de financiële uitgaven, en dat heeft zijn weerslag op de werkprocessen. Dat heeft natuurlijk te maken met keuzes die gemaakt zijn. Die keuzes verstoren teveel de broodnodige initiatieven die er lagen, en werken door op persoonlijk niveau. De onduidelijkheid die er nu voor sommige collega’s is moet minder worden. Als ik daar in de AMR een positieve bijdrage aan kan leveren is dat een mooi begin.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Ik ervaar een verschil tussen wat Avans communiceert naar buiten en hoe dat in de dagelijkse praktijk uitpakt. De jaarlijkse onderwijsdag, de onderwijsvisie en andere openbare publicaties geven de indruk van een bevlogen school waar het allemaal goed geregeld is, waar een plaats is voor persoonlijke ontwikkeling. Ik vind de realiteit soms ontnuchterend: bijvoorbeeld diensten en academies werken niet altijd goed samen. Ik heb niet direct de oplossing, maar dat verschil tussen mooie woorden en mindere daden zou kleiner moeten zijn.
Veel studenten brengen een groot deel van de studietijd door in Xplora. In de Lovensdijkstraat en de Onderwijsboulevard biedt Xplora de veelvormigheid die bij het onderwijs van nu past. Het wordt tijd dat Xplora Hogeschoollaan in goed overleg met studenten en medewerkers ook die kwaliteitsslag gaat maken. De websites van Avans zijn ook al jaren aan verbetering toe. Ze zijn niet geschikt voor smartphones, en dat kan echt niet meer.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Als afgestudeerd student fotografische vormgeving bij St. Joost ken ik de organisatie van de andere kant. Toen nam ik ook al deel aan de Academieraad. Ondertussen werk ik al weer zo’n twintig jaar bij Avans en ken ik een redelijk groot deel van de medewerkers. Ik weet hoe sommige hazen lopen in de organisatie en van die andere hazen wil ik ook het fijne weten. Ik zie mezelf als een kandidaat die opkomt voor het welzijn van de medewerkers, en niet alleen voor die van mijn eigen dienst. Studenten profiteren weer van docenten en medewerkers die zich gewaardeerd voelen op hun plek, en die goed in hun job zitten. Uiteindelijk is het contact docent-student toch het belangrijkste.

In de AMR ga ik geen blad voor mijn mond nemen: met respect voor de ander wel duidelijk zeggen waar het op staat!”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?