Terug naar overzicht

#AMR2017 Frank Philippart: ‘Blijven ontwikkelen om relevant te blijven voor studenten en werkveld’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Frank Philippart
Docent Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) 

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Ik heb me verkiesbaar gesteld om mee te denken en mee te praten over het beleid van Avans. Ik werk al sinds 1995 bij de hogeschool, zit sinds een jaar in academieraad en weet wat er leeft op de werkvloer. Ik heb ervaren dat ontwikkelingen in de maatschappij en steeds nieuwe generaties studenten maken dat we ons onderwijs moeten blijven verbeteren en vernieuwen. Medewerkers moeten hiervoor goed worden gefaciliteerd met tijd en middelen. In de academieraad heb ik ervaren dat kwaliteit van de besluitvorming hierover beter wordt, als je op kritische en constructieve manier tegenspraak organiseert. Daar wil ik me voor inzetten.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Het gaat goed met Avans. We scoren hoog in rankings en studentenaantallen blijven groeien. Dit betekent niet dat we tevreden achterover kunnen leunen. Om ook in de toekomst, als hogeschool, relevant te blijven voor studenten en werkveld moeten we blijven ontwikkelen. Een van de speerpunten is wat mij betreft de samenwerking met het werkveld, met instellingen en bedrijven. Onderwijs de samenleving in brengen en bedrijven naar binnen halen. Opleiden doen we samen met het werkveld. Innoveren ook, samen met bedrijven werken aan innovaties. Dus ruimte geven aan initiatieven om samen met studenten en het werkveld te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Aan de andere kant goed zorgen voor onze mensen, het werkbaar houden, kansen geven, zodat medewerkers ook in staat gesteld worden om mee te doen.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Ik wil me inzetten om kritisch en constructief mee te werken aan een hogeschool die midden in de samenleving staat.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?