Terug naar overzicht

#AMR2017 Hasan Aitbabaali: ‘Docenten kunnen zich weinig inleven in de situatie van studenten’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

 De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Hasan Aitbabaali
Vierdejaarsstudent Accountancy Breda

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Als accountancy student wil ik maar al te graag lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad. Als persoon ben ik iemand die altijd betrokken is en enorm kan genieten van een stevige discussie. De afgelopen jaren ben ik een hoop ervaringen rijker geworden en merk ik dat het op Avans goed is gesteld voor studenten en medewerkers, wel is er veel ruimte voor verbetering en progressie! Als lid van de AMR wil ik hier invulling aangeven door de behoeften die onder studenten en docenten spelen in de raad te vertalen naar advies- en beleidspunten. Ik ben ervan overtuigd dat in samenwerking met mijn mederaadsleden de studenten en medewerkers op een goede wijze zullen worden vertegenwoordigd.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Hieronder een aantal punten die mijns inzien sterk onderhevig zijn aan verandering; 

1.) Allereerst wil ik het systeem van collegegeld aanpassen voor laatstejaars studenten. Het is niet rechtvaardig dat studenten, die nog maar 1 of 2 tentamens open hebben staan de volle pond betalen. Het is niet meer van deze tijd en een onnodige last voor studenten. Voortaan betalen deze studenten in kwestie een bedrag gekoppeld aan de toets(en) in plaats van het volledige collegebedrag. Daarnaast moet de drempel voor propedeuse studenten weer terug naar 50 a 52 punten.

 2.) More Tolerance for Students; De docenten op Avans zijn zonder twijfel fantastische leermeesters met veel kwaliteiten. Los daarvan krijg ik de afgelopen jaren van veel studenten signalen dat docenten zich weinig kunnen inleven in de situatie van studenten. De studenten doen hun uiterste best tijdens hun studententijd met ook nog eens een drukke bijbaan. Daarom hebben wij behoefte aan docenten die de kern van de stof duidelijk kunnen overbrengen en niet vies zijn van veel vragen beantwoorden. Het is jammer dat bij vragen van studenten wordt verwezen naar eerdere opdrachten of naar het boek.

3.) De kosten van de kantine moeten drastisch omlaag en moeten worden aangepast conform het budget van de studenten. De kostprijs met een minimale winstopslag. Veel studenten zijn het met mij eens dat de kantine te prijzig is en aangezien een school geen winstoogmerk heeft, moet dit goed mogelijk zijn.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
“Ik zal mij gedurende mijn lidmaatschap van de AMR volledig inzetten op verbeteringen voor studenten als docenten! In deze periode zal ik continu blijven peilen wat de behoeften & wensen zijn en deze inbrengen ter invoering. Ik reken allemaal op jullie steun!”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?