Terug naar overzicht

#AMR2017 Jacques Pijnappels: ‘Positie van de individuele medewerker versterken’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Jacques Pijnappels
Docent Academie voor Sociale Studies Den Bosch (ASH) 

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Medezeggenschap vormt een van de pijlers voor een goed functionerende organisatie. De afgelopen 3 jaar heb ik mij als voorzitter ingezet om de positie van de AMR te versterken. De dialoog met het College van Bestuur zie ik als voorwaarde waarin afstemming over het voorgenomen beleid plaats vindt. Belangrijke thema’s zijn het personeelsbeleid met aandacht voor elke leeftijdsgroep, huisvestingsbeleid, financieel beleid, organisatieontwikkeling en kwaliteit van onderwijs. Doordat op het gebied van financiën en organisatieontwikkeling veel staat te gebeuren is er de komende tijd een sterke AMR nodig.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“De positie van de individuele medewerker versterken in een toekomstige organisatie waarin zelforganisatie centraal staat. Aan de voorkant goede condities afspreken op grond waarvan zelforganisatie tot stand kan komen. Meer aandacht voor maatwerk in personeelsbeleid, voor elke leeftijdsgroep mogelijkheden voor employability creëren. De flexibele schil is hierin een discussie punt en ook het steeds langer door moeten werken vraagt om specifieke aandacht in het personeelsbeleid. Het tweelagen organisatie model waarin in de loop van de jaren steeds meer oneigenlijke functies zijn gekomen, is aan herziening toe. Een goed functiehuis met daarin de juiste inschaling is een belangrijk speerpunt waar elke medewerker recht op heeft. Doorstromen naar een passende schaal is prioriteit één om te realiseren.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“De afgelopen jaren heb ik de invloed van de AMR in mijn rol als voorzitter weten te versterken. Dit proces van invloed zou ik graag nog meer handen en voeten willen geven.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?